Tisková prohlášení - seznam

Řidiči se musí připravit na rekonstrukci Koněvovy ulice na Žižkově

24. června 2020Od soboty 27. června 2020 začne 1. etapa kompletní rekonstrukce Koněvovy ulice. Nejen vzhledem ke koordinaci s ostatními subjekty je stavba rozdělena na dvě etapy, a to do konce roku 2020 v úseku Husitská – Rokycanova, a poté po zimní přestávce, do konce roku 2021 úsek Černínova.

 

Z hlediska dopravního významu se jedná o část páteřní městské radiály, která propojuje centrální část města s východním sektorem města a dál s přesahem do Středočeského kraje.

Práce na stavbě zahrnují změnu polohy chodníkových obrubníků, úpravu šířky jízdního koridoru, navrženy jsou parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem, odpadne tak nebezpečné parkování na chodníku. Vozovka je navržena asfaltová, parkovací zálivy z velké žulové dlažby, chodníky z kamenné mozaiky. Součástí stavby je úprava odvodnění, přeložky sítí, sadové úpravy a nový mobiliář včetně přemístění stávajícího mobiliáře.

Se stavbou je spojena koordinace PVS (vodovod, kanalizace), TSK světelné signalizační zařízení (koordinační kabel), MHMP (veřejné osvětlení), dále společnosti Cetin, Dial-Telecom, e3, Fiber Network, UPC, Vodafone a T-Mobile.

2. etapa rekonstrukce Koněvovy ulice v úseku Černínova, po křížení ulic Koněvova x Pražačka x Zelenky – Hajského, je naplánována na rok 2022.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ:

Dopravní omezení pro rekonstrukci komunikace je v tuto chvíli projednáváno a řeší se varianta pro jednosměrný provoz směrem do centra. Směr z centra je odkloněn na objízdnou trasu Prokopova- Olšanská, vybrané linky BUS do Jeseniovy ulice a následně do Koněvovy ulice. Tento dopravní režim vyhovuje i pro práce PVS a pro pokládky sítí. Vše bude v průběhu stavby upřesňováno.

Zhotovitel: STRABAG, a. s.