Tisková prohlášení - seznam

Od pondělí 4. listopadu začne oprava Modřanské

V pondělí 4. listopadu 2019 začne Technická správa komunikací souvislou údržbu ulice Modřanská v úseku Branický most – Branická.

Tato významná komunikace dostane nejen nový povrch, ale současně provedeme opravy přípojek uličních vpustí, rektifikaci povrchových znaků, lokální vyrovnání výškově a směrově vybočených obrub, opravy autobusových zastávek a k nim přilehlých nástupních ploch. Povrch vozovky bude z hutněných modifikovaných asfaltových směsí. Po odfrézování konstrukčních vrstev bude provedeno ošetření trhlin a lokální sanace podkladních vrstev.

Vzhledem k rozsahu prací je stavba rozdělena na několik etap. První, v roce 2019, bude probíhat od 4. 11. 2019 do 3. 12. 2019 a to v úseku Branický most před autobusovou zastávku Nádraží Braník. Další etapy navážou na jaře roku 2020 v úseku autobusové zastávky Nádraží Braník před autobusovou zastávku Přístaviště. Dokončení předpokládáme 8/2020.

Uzavírky budou po etapách.

Zhotovitel: SILNICE GROUP, a. s.

Projektant: Sinpps, s. r. o.