Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTU B036 NA KOMUNIKACI NOVOPETROVICKÁ

Praha 14. dubna 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v úterý 19. dubna 2022 opravu mostního objektu B036, který vede přes Milíčovský potok a umožňuje silniční spojení sídlišť Háje a Uhříněves po komunikaci Novopetrovická. 

 

V rámci opravy stavbaři vymění poškozené vrstvy vozovky, římsy a silniční svodidla. Dále opraví zábradlí na římsách a sanují původní konstrukci celého mostního objektu.

Na základě výsledků prohlídek a diagnostiky dále dojde k výměně stávající izolace nosné konstrukce a provedou se drenáže na rubu stěn tubusu. Součástí akce je i vyčištění potoka a další terénní úpravy. Veškeré práce skončí nejdéle do 31. srpna 2022.

 

Návrh dopravní omezení:

Částečná uzavírka mostu na dvě etapy při zachování jednoho jízdního pruhu, který bude řízen kyvadlově semafory.

 

https://opravujeme.to/action/814/

 

Zhotovitel: FIRESTA, a. s. + SUPER-KRETE CZECH, s. r. o.