Tisková prohlášení - seznam

POZOR: PROBĚHNE TÝDENNÍ OMEZENÍ DOPRAVY NA ČÁSTI KOMUNIKACE STRAKONICKÁ

12. listopadu 2020 – Technická správa komunikací (TSK) pokračuje se stavbou nového mostu na Zbraslavi, který spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně.

Práce začaly koncem minulého roku demolicí mostu a pokračují výstavbou nového, který je navržen tak, aby respektoval polohu původní stavby.

Výstavba je rozdělena na několik etap. Most by měl být během prosince 2020 uveden do provozu.

 

V rámci této etapy dojde k dopravnímu omezení:

 

1. fáze: od soboty 21. 11. 2020 (cca 7.00 hodin) do středy 25. 11. 2020 (cca 6.00 hodin) proběhne uzavírka pravých jízdních pruhů v obou směrech (směr Praha i Strakonice). Doprava bude vedena v levých jízdních pruzích v obou směrech. Důvodem dopravního omezení je provádění demontáže pomocných konzol a zábradlí nad uzavřeným úsekem komunikace, demontáž ochozů mostovky a montáž odvodnění mostovky nad uzavřeným úsekem komunikace a oprava obrusné vrstvy poškozené pohybem vrtací soupravy v pravém jízdním pruhu.

 

2. fáze: od středy 25. 11. 2020 (cca 7.00 hodin) do pátku 27. 11. 2020 (cca 14.00 hodin) proběhne uzavírka levých jízdních pruhů v obou směrech (směr Praha i Strakonice). Doprava bude vedena v pravých jízdních pruzích v obou směrech. Důvodem dopravního omezení je dokončení demontáže pomocných konzol a zábradlí nad uzavřeným úsekem komunikace a dokončení montáže odvodnění nad uzavřeným úsekem komunikace.

 

Zhotovitel: 2. etapa – nový most: OHL ŽS, a. s.