Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTU X539 OD DUBNA OMEZÍ ČÁST KOMUNIKACE WILSONOVA A RAMPU U BULHARA!

Praha 29. březen 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí od pátku 1. dubna 2022 opravu mostního objektu X539 na komunikaci Wilsonova a vzestupné rampě U Bulhara od křížení s ulicí Hybernská.

 

V rámci velké stavební údržby mostního objektu X539 budou provedeny sanace spodních podhledů konzolových částí nosné konstrukce a pohledových ploch parapetních zídek. Dále proběhne výměna těsnících profilů mostních závěrů, ošetření ložisek mostu a údržba odvodnění. Stavaři také repasují madla zábradlí, což obnáší obnovu protikorozní ochrany a úpravu kotvení. Práce skončí do 15. června 2022.

 

Návrh dopravního omezení:

 

Práce budou probíhat po etapách. Částečné zábory jízdních pruhů na nájezdné rampě ul. Wilsonova od mimoúrovňové křižovatky Bulhar ve směru Václavské náměstí. Průjezd bude zachován vždy jedním jízdním pruhem.

https://opravujeme.to/action/777/

 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s.