Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA MOSTU X526 VE ŽLÍBKU PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE POKRAČUJE

Praha 6. dubna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí po zimní přestávce od 11. dubna 2021 stavební práce na druhé polovině mostu X526 v ulici Ve Žlíbku – Počernická přes komunikaci D10 (Novopacká). Práce by měly skončit do 31. července 2021. 

 

Stavební práce spočívají především ve zhotovení nových závěrných zdí, osazení nových mostních odvodňovačů a mostních závěrů, zhotovení železobetonových chodníkových říms, položení celoplošné izolace mostu a nového vozovkového souvrství. Dále dojde k osazení zábradlí a k sanaci podhledu, boků nosné konstrukce a spodní stavby.

 

Dopravní omezení

Dopravní opatření je rozděleno do dvou hlavních etap, které spočívají v uzavření jedné poloviny mostu, kdy provoz bude řízen kyvadlově v jednom jízdním pruhu dynamickým světelným signalizačním zařízením.

Dále dojde 12. 4. – 16. 4. 2021 k nočnímu omezení na D10. Jedná se vždy o uzavření jednoho jízdního pruhu v době od 21:00 do 6:00 hod. Zbylá část dne bude bez dopravního omezení na dálnici.

 

Zhotovitel: Metrostav, a. s.