Tisková prohlášení - seznam

REVITALIZACE JIŽNÍHO NÁMĚSTÍ V NOVÉM HLOUBĚTÍNĚ

Rekonstrukce zpevněné plochy samotného náměstí Nového Hloubětína bude probíhat v ploše zhruba 4330 m². Dojde k rozšíření zpevněné plochy náměstí a k výměně všech konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy náměstí. Povrch náměstí bude proveden ze tří druhů konstrukčních materiálů – od středu z cementobetonového krytu, dále z drobné žulové dlažby s řezanou pochozí plochou, a nakonec z betonové dlažby přírodní barvy.

 

Na jihovýchodní straně řešeného území v blízkosti sjezdu z Chvalské ulice je navrženo pět kolmých parkovacích stání. Nedílnou součástí rekonstrukce náměstí jsou i opravy chodníku spojujícího plochu náměstí s Chvalskou ulicí. Chodníky budou stejně jako okrajová část náměstí z betonové dlažby přírodní barvy.

 

Dále TSK nechá zrekonstruovat chodník v severní části stavby u autobusové zastávky Hloubětín pro autobusové linky 110, 141, 259 a 396, a to v délce 44 metrů. Chodník bude taktéž postaven z betonové dlažby přírodní barvy. Na nástupní hraně autobusové zastávky vznikne kontrastní pás v šířce 30 centimetrů z betonových tvarovek v antracitové barvě a na něm kolmý signální pás z betonových dlažebních tvarovek pro nevidomé v jiné barvě (kontrastní) než je chodník, aby odlišná struktura byla vnímatelná slepeckou holí nebo nášlapem.

Součástí návrhu jsou i rekonstrukce schodišť. Tato schodiště nechá TSK zhotovit z monolitického betonu. Uprostřed náměstí vedle nového vodního prvku bude osazeno kotvení vánočního stromu a připraví se i technické zázemí pro stánky.

 

V severovýchodní části řešeného území by mělo vzniknout i nové dětské hřiště s pěti herními prvky pro děti od 3 (případně od 5) let včetně jeho oplocení.

 

Dalším nově navrženým objektem je vodní prvek umístěný ve středu celého náměstí. Bude betonový s kamenným žulovým obkladem na povrchu a bude mít 3 výškové úrovně. Dominantou celého vodního prvku bude osazení stávající sochou „FUGA“, kterou čeká nový nátěr.

 

Další nedílnou součástí rekonstrukce je i mobiliář, který je v současnosti tvořen řadou nesourodých prvků různých typů ve špatném a zanedbaném stavu. Stávající mobiliář se nahradí novým a především bude doplněn o nové prvky jako například stojany na kola. 

Všude, kde to dovolují prostorové možnosti (tj. dostatečné odstupy od budov, inženýrských sítí a od stávajících dřevin) nechá TSK vysadit nové dřeviny. U většiny nově vysazovaných stromů se plánuje využít typizované mříže s ochranou kmene.

 

Dopravního omezení:

Drobné omezení v průběhu výstavby. V období 07–08/2021 dojde k uzavření jednoho jízdního pruhu komunikace Poděbradská z důvodu provádění přeložky inženýrských sítí (vodovod a plynovod).

 

Zhotovitel: Gardenline, s. r. o., jako vedoucí ve sdružení se VHS CZ, s. r. o., jako společníkem.