Tisková prohlášení - seznam

MOST NA ZLÍCHOVĚ PROJEDOU AUTA O DVA MĚSÍCE DŘÍVE

Praha 15. 12. 2020 – Technická správa komunikací dnes 15. 12. 2020 ve 12 hodin v předstihu dvou měsíců pouští do provozu i pro automobilovou dopravu most Y002 v ulici Na Zlíchově.

Stavba byla zahájena 14. 4. 2020 a dokončena měla být do 28. 2. 2021.  Stavební práce zahrnovaly rekonstrukci mostu a s ní spojené přeložky kolektoru a technické infrastruktury vedoucí po mostním objektu. Jednalo se o rekonstrukci stávající stavby s trvalou funkcí, jež převádí místní komunikaci a tramvajovou trať mezi Smíchovem a Hlubočepy. V rámci rekonstrukce mostního svršku byla vyměněna izolace, vozovkové souvrství, repasovány mostní závěry a další příslušenství mostního objektu. Dále došlo k sanaci spodní stavby. Stavba byla koordinována s rekonstrukcí tramvajové tratě a práce na obou stavbách probíhaly současně. Zároveň je most připraven na napojení pěších z budoucího Dvoreckého mostu.

Technické parametry:

Délka přemostění: 31,44 m

Délka nosné konstrukce: 34,2 m

Šířka mostu: 19,7 m

Zhotovitel: Strabag, a. s.