Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY NA PETŘINÁCH – NA VĚTRNÍKU

Praha 20. května 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 23. května 2022 rekonstrukci křižovatky ulic Na Petřinách a Na Větrníku, která bude nově osazena světelným signalizačním zařízením (tzv. semaforem). Celá stavební akce skončí do konce srpna 2022.

 

V rámci stavebních prací v křižovatce budou zrekonstruovány i přilehlé chodníky. Za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy bude provedena výstavba nového světelného signalizačního zařízení (SSZ) včetně položení koordinačního kabelu k SSZ 6.804 Ankarská – přechod Za Zahradou.

 

Veškeré dotčené plochy chodníků budou mít asfaltový povrch. V rámci stavebních úprav dále dojde k posunu hranic křižovatky včetně přechodů pro chodce.

 

 

Návrh dopravní omezení:

 

Dopravní omezení je naplánováno dle jednotlivých etap, tj. bude uzavřen úsek křižovatky a okolí nebo celá křižovatka. Na místě budou vyznačeny objízdné trasy.

 

1.    etapa –   23.5. -26.5.             -              plná uzávěra křižovatky – práce na jižní části křižovatky Na Petřinách – Na Větrníku

                        

2. etapa – fáze 1. – 27.5. – 10.6. -              práce na JZ nároží – provoz zachován s omezením

 

2. etapa – fáze 2. – 11.6. – 25.6. -              práce na JV nároží – provoz zachován s omezením

 

2. etapa – fáze 3. – 26.6. – 30.6. -              práce na středovém ostrůvku – provoz zachován s omezením   

 

3.etapa – 1.7. -7.7.                         -              plná uzávěra křižovatky – práce na jižní část ke křižovatce Na Petřinách – Na Větrníku

 

4. etapa – 8.7. – 11.7.                    -              plná uzávěra křižovatky – práce na opačné severní straně křižovatky

 

5. etapa – 12.7. – 24.7.                  -             1. fáze – práce na SV nároží – provoz zachován s omezením

                                                                     2. fáze – práce na SZ nároží – provoz zachován s omezením

 

6. etapa – 25.7. – 17.8.                  -              práce na S části ul. Na Větrníku, uzavírka vč. vozovky

                                                                                  ul. Na Petřinách průjezdná        

               

7. etapa – 18.8. – 23.8.                  -          plná uzávěra křižovatky – práce na opačné severní straně křižovatky

 

Pro 8. etapu zatím nebyl stanoven termín realizace, týká se křižovatky Ankarská – Na Větrníku, kde se bude opravovat povrch vozovky

 

 

Zhotovitel:

 

EUROVIA CS, a. s.