Tisková prohlášení - seznam

Řidiči se mohou nově projet po opravené Novovysočanské ulici

18. června 2020 – Ve středu 17. června 2020 byla dokončena oprava Novovysočanské ulice. Řidiči se tak mohou bez omezení projet po novém povrchu v úseku Pod Plynojemem až k ulici Spojovací. 

Oprava začala 21. dubna a spočívala v odfrézování obrusné a ložné vrstvy, v kontrole podkladních vrstev vozovky a pokládce nového povrchu. Poškozené obruby byly vyměněny za nové. Dále byla provedena obnova povrchu u tří stávajících autobusových zastávek.

Během příštího týdne proběhnou práce na vodorovném dopravním značení, za dopravního omezení s označením „Projíždíte stavbou“.

Zhotovitel: COLAS CZ, a. s.