Tisková prohlášení - seznam

Štefánikův most je opět v provozu

Na Štefánikův most se vrátily automobily i tramvaje. Most, který prošel důkladnou rekonstrukcí, včetně tramvajové trati, slavnostně otevřel pražský primátor Pavel Bém. Oprava mostu byla nezbytná s ohledem na špatný stav, který byl mimo jiné způsoben povodní z roku 2002. Celkové náklady na opravu dosáhly 380 milionů korun.
„Otevíráme most po celkové rekonstrukci, za níž bych chtělvšem zúčastněným poděkovat. Oprava této významné pražské dopravní tepny sepodařila v rekordně krátké době,“ zdůraznil primátor Bém. „Štefánikův most byl první z klíčových investic města, kterými chceme postupně zajistitr ekonstrukce dalších mostů. Začala oprava nejstaršího pražského mostu, Karlova, a na řadě je v příštím roce Libeňský a po něm most Hlávkův.“

 Po povodni roku 2002 udělal správce mostu, Technická správakomunikací hl. m. Prahy, zevrubnou prohlídku mostu. V konstrukci byl místy zjištěn špatný až velmi špatný stav, zapříčiněný zejména vodou prosakujícínefunkční hydroizolací a obrovským náporem vody při povodni. Od roku 2003 serekonstrukce připravovala.

 Práce byly zahájeny 3. února 2007 kompletní uzávěrou celého mostu. Stav mnohých nosných konstrukcí byl po obnažení či odkrytí mnohem horší, než se původně předpokládalo. Nejprve bylo odstraněno veškeré příslušenství mostu (zábradlí, stožáry veřejného osvětlení, tramvajové koleje, trakce), at aké vozovkové a chodníkové vrstvy až na nosnou desku, na ní byla  přibetonována nová zesilující deska, která zvýšila únosnost celého mostu. Teprve pak byla nanesena nová nástřiková izolace. Na poškozených částech konstrukce i v pilířích byly provedeny sanační a injektážní práce, byly přeloženy všechny inženýrské sítě. Opraven byl celý podhled mostu, schodiště okolo něj a rekonstruována vozovky a chodníky celék řižovatky Řásnovka x Revoluční. Původní dlažba mostu byla nahrazena živičným povrchem. Náklady dosáhly 289 mil. korun.

 Rekonstrukci tramvajové trati namostě zahájil Dopravní podnik hl. m. Prahy  5. července. Nově položeno bylo přibližně 330 metrů trati, obměnou prošla také kolejová křižovatka před Letenským tunelem a světelná signalizace na křižovatce Revoluční – Řásnovka. Tato část rekonstrukce stála 91 mil. korun.

 Dnešní Štefánikův most byl v letech 1949 – 1951postaven na místě řetězového mostu z roku 1868. Byl pojmenován po dr.Milanu Rastislavu Štefánikovi (1880 – 1919), který byl jedním ze zakladatelů samostatné Československé republiky. Jeho význam pro dopravu v metropoli vzrostl v roce 1953, kdy byl uveden do provozu na most navazující Letenský tunel. Most je 24 m široký a 263 m dlouhý.