Tisková prohlášení - seznam

Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu

Počátkem roku 2017 hlavní město Praha připravilo a v květnu 2017 předložilo dotační projekt „Snížení energetické náročnosti Strahovského a Zlíchovského tunelu“ do Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt s rozpočtem 99,2 mil. Kč a dotací 90 % (89,3 mil. Kč) byl následně schválen ke spolufinancování Evropskou unií.
 
„Projekt je zaměřen na dosažení úspory energetické náročnosti ve Strahovském a Zlíchovském automobilovém tunelu, které bude dosaženo modernizací stávajícího systému sodíkového osvětlení za světelná tělesa s LED světelnými zdroji, s vyšší účinností a dokonalejšími algoritmy pro řízení osvětlení. Součástí projektu je také modernizace stávajících trafostanic sloužících pro napájení technologií tunelů.“, uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).
 
Bezpečnost městského silničního provozu, jehož intenzita je v Praze nejvyšší v rámci celé České republiky, vyžaduje zajištění chodu vysokého počtu zařízení, jako jsou např. osvětlení a přisvětlení dopravních značek, tj. zařízení s velkou celkovou spotřebou energií. Realizace energeticky efektivních úsporných technologií v rámci projektu tak globálně přispěje ke snížení této energetické náročnosti.

Projekt předložilo a realizuje hlavní město Praha ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.