Tisková prohlášení - seznam

ROZŠÍŘENÍ SJÍZDNÉ RAMPY Z BARRANDOVSKÉHO MOSTU

Praha 31. dubna 2022 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí ve středu 6. dubna 2022 stavební práce na rozšíření sjízdné rampy z Barrandovského mostu o jeden jízdní pruh, a to v místě sjezdu na ulici Modřanská, směr Modřany – Braník. V rámci této stavby bude přidán jeden jízdní pruh včetně úpravy dopravního značení tak, aby se lépe odbočovalo ve směru na Braník.

 

Od konce Barrandovského mostu TSK přidá jeden odbočovací jízdní pruh v základní šířce 3,5 m, rozšíření proběhne v délce 40 m. V souvislosti s tím dojde k úpravě stávajícího svodidla do nové polohy. Na základě zpracovaného dendrologického průzkumu dojde k odstranění souvislého keřového porostu, a tím vznikne prostor pro rozšíření komunikace. Dále bude vyměněna obrusná a ložné vrstva vozovky v celé šířce komunikace. Součástí stavby je i posun uličních vpustí do nové polohy a úprava dopravního značení. Stavba musí proběhnou před zahájení rekonstrukce Barrandovského mostu a bude dokončena nejpozději do 1. května 2022.

 

Dopraví omezení:

 

Zahájení prací 6. 4. 2022 cca kolem 9 hodiny ranní podle aktuální dopravní situace (po hlavní ranní dopravní špičce) s tím, že každý den se bude zahajovat tak, aby se nezačínalo v největší dopravní špičce.

 

Celkem budou 2 etapy, etapa 1 bude mít podetapu.

1 etapa: 6. 4. – 17. 4. 2022 – uzavírka pravého odbočovacího jízdního pruhu a bude probíhat rozšíření rampy. Možnost odbočení do ulice Modřanská směr centrum zůstane zachováno.

1b etapa: 22. - 24. 4. 2022 – uzavírka pravého odbočovacího pruhu + uzavírka prostředního (zároveň odbočovacího pruhu).

2 etapa: 28. 4. – 1. 5. 2022 – uzavírka levého odbočovacího pruhu – odbočení na směr Modřanská z centra zůstane zachováno.

 

Od pondělí 2. 5. 2022 bude sjezd z Barrandovského mostu bez omezení. V termínech od 18. 4. – 21. 4. a 25. 4. – 27. 4. budou probíhat technologické přestávky tak, že DIO bude staženo k jedné straně svodidel a auta budou moct jezdit bez většího omezení.

https://opravujeme.to/action/736/

 

Zhotovitel: SWIETELSKY, s. r. o.