Tisková prohlášení - seznam

POZOR: OD 30. SRPNA SE DOČASNĚ UZAVŘE ČÁST KONĚVOVY ULICE

Praha 23. srpna 2021 - Technická správa komunikací (TSK) navazuje na další etapu prací, u které je nezbytná obousměrná uzavírka části Koněvovy ulice v úseku ulic Černínova – Rokycanova. Uzavírka začne 30. srpna 2021 a skončí 7. listopadu 2021.

V této fázi je plánována rekonstrukce vozovky. Pěší budou využívat chodníky, které budou po předchozích etapách v provizorním pochozím stavu.

Dopravní omezení:

Ve směru do centra bude autobusová doprava vedena ulicemi Koněvova, Černínova, Roháčova, Rokycanova a dále po své trase. Ostatní doprava bude ve směru do centra vedena po ul. Jana Želivského, Olšanská a Prokopova.

Ve směru z centra bude autobusová doprava vedena po objízdné trase ul. Prokopova, Rokycanova, Jeseniova a Zelenky-Hajského, resp. Jana Želivského. Ostatní doprava bude vedena po objízdné trase ul. Prokopova a Olšanská.