Tisková prohlášení - seznam

Rizikové úseky TSK osadí orientačními sněhovými tyčemi

Orientační sněhové tyče, které jsou motoristům známé zejména z horských oblastí, budou poprvé v novodobé historii lemovat vybrané komunikace na území hlavního města. „V Praze se dosud tento systém nepoužíval. Chceme tím výrazně zvýšit bezpečnost silničního provozu v rizikových úsecích v průběhu zimních měsíců,“ zdůraznil tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. města Prahy Tomáš Mrázek.

 

„Vytipovali jsme komunikace, kde každoročně zaznamenáváme problémys navátým sněhem z přilehlých polí a nezastavěných pozemků. Většinouse jedná o úseky na okrajích metropole s provozem městské hromadnédopravy,“ dodal.
 Jako první TSK osadí tento týden zhruba kilometrový úsek mezi obcemiNedvězí a Kolovraty. „Do konce prosince bude probíhat testovací provoz. Pokudse sněhové tyče osvědčí nainstalujeme je začátkem příštího roku na dalšívybrané komunikace,“ sdělil Mrázek.
TSK zároveň věří, že se sněhové tyče nestanou terčem různýchnenechavců, kteří by jejich případným odcizením mohli ohrozit bezpečnostmotoristů i silničářů. „Pokud by někdo zaznamenal krádež tyčí žádáme, aby tutoskutečnost nahlásil policii i dispečinku TSK,“ doplnil Mrázek.TSK jezodpovědná za 2 288 kilometrů z více než tři a půl tisíce kilometrůkomunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatnísprávci. V metropoli jsoukomunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií.U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do Ia. pořadí má TSK kezmírnění závad ve sjízdnosti dvě hodiny od výjezdu techniky. Místní komunikacezařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazenýchkomunikací.
Hlavními smluvními partnery jsou společnosti Pražské služby, Ipodec –čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. Pro údržbu komunikací prvního pořadímá TSK k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 55strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsoudále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připravenyřešit dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace má TSK s velkýmistavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky.