Tisková prohlášení - seznam

Systém řízení a regulace silničního provozu zajistí na 15 let firma Eltodo

Rozvoj a údržbu systému řízení a regulace městského silničního provozu zajistí v následujících 15 letech společnost Eltodo Dopravní systémy. Ta stala vítězem výběrového řízení, které vypsala Technická správa komunikací hl. města. Podepsat kontrakt s touto firmou doporučila TSK i hodnotící komise, kterou jmenovala Vláda České republiky a v níž zasedli zástupci resortních ministerstev a hlavního města. Patnáctiletý kontrakt má hodnotu 4,4 miliardy korun.

„Vítěz tendru zajistí po dobu 15 let kompletní údržbu a rozvoj celého systému řízení a regulace silničního provozu v Praze. Zakázka například obsahuje výstavbu nových světelných signalizací, jejich obnovu, dodávku oblastních ústředen, pokládku nových a obnovu stávajících sdělovacích kabelů,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK.

V současné době je na území hlavního města 474 světelných signalizačních zařízení. V průběhu plnění tohoto kontraktu, a to již deset let od uzavření smlouvy, se jejich počet zvýší na sedm set kusů.