Tisková prohlášení - seznam

PRVNÍ ETAPA PRACÍ NA KOMUNIKACI HROZENKOVSKÁ ZAČÍNÁ V ČERVENCI

Praha 23. června 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne 1. července 2021 s pracemi na komunikaci Hrozenkovská v úseku Nedašovská – K Třešňovce. Stavba by měla skončit během září 2021.

 

Předmětem stavby je oprava povrchu komunikace se zahrnutím povrchu autobusových zastávek v rozsahu od křižovatky Nedašovská po ulici K Třešňovce, kde navazuje na již opravený úsek vozovky Hrozenkovské ulice.

 

V rámci stavebních prací dojde k fréze tloušťky 90 mm v úseku Nedašovská – Křivatcová/Strojírenská, v úseku Křivatcová/Strojírenská – K Třešňovce se bude jednat o frézu v tloušťce 150 mm s následnou náhradou ve stejných tloušťkách.

Součástí opravy bude výměna krytu autobusových zastávek, která bude nahrazena asfaltem s větší odolností proti deformacím.

 

Dále budou vyrovnány obruby, rektifikovány znaky inženýrských sítí a opraveny přípojky uličních vpustí, a to převážně bezvýkopovou technologií.  Bude také vyznačeno nové vodorovné dopravní značení.


Práce probíhají v koordinaci s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s.

 

Návrh dopravního omezení:

Dopravní omezení je rozděleno na jednotlivé etapy:

 

V 1a. etapě (1. 7. - 14. 7. 2021) dojde k uzavírce komunikace Hrozenkovská v úseku K Třešňovce – Mistřínská. Obousměrná objízdná trasa ze Zličína do Sobína je navržena po komunikacích Na Radosti – Plzeňská – Chýňská – U Chýně – Hostivická – Hájecká – Ke Břvům.

V 1b. etapě (15. 7. - 30. 7.) dojde k uzavírce komunikace Hrozenkovská v úseku Mistřínská – Strojírenská. Obousměrná objízdná trasa ze Zličína do Sobína je navržena stejně jako v 1a.etapě.

 

Z důvodu uzavírky místní komunikace Hrozenkovská dojde k dočasné změně trasy a zastávek pro autobusové linky PID 164, 306 a 957 autobusových dopravců ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. a ČSAD MHD Kladno a. s.

 

Platnost dočasné změny autobusových tras a zastávek:

od zahájení denního provozu dne 1. 7. 2021 (čtvrtek)

do ukončení denního provozu dne 30. 7. 2021 (pátek)

 

VEDENÍ TRASY

 

Linka 164

Linka je zkrácena do trasy Poliklinika Petřiny – Sídliště Řepy. Provoz v úseku Sídliště Řepy – Sobín se ruší.

 

Linka 306

Směr „Kladno, Autobusové nádraží“

Nástup – průjezd AO Zličín – vpravo Řevnická – vlevo Na Radosti – přímo silnice II/605 – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice II/605 – na okružní křižovatce prvním sjezdem (směr Chrášťany) – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/0056 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Ke Břvům – Veva Hostivická a dále po pravidelné trase.

Směr „Praha, Zličín“

AO Kladno, Autobusové nádraží až „Sobín“ beze změny – přímo Hostivická – vpravo Ke Břvům – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice III/0056 – vlevo silnice III/00513 – vlevo silnice III/00513 – vlevo obchvat obce Chrášťany – na okružní křižovatce druhým sjezdem silnice II/605 – přímo II/605 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Na Radosti – vpravo Řevnická – vlevo vjezd do AO Zličín – vpravo AO Zličín – výstup.

 

Linka 957

Směr „Hostivice, Ve Vilkách “

AO Sídliště Řepy až AO Zličín po pravidelné trase – vpravo Řevnická – vlevo Na Radosti – přímo silnice II/605 – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice II/605 – na OK prvním sjezdem (směr Chrášťany) – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/00513 – vpravo silnice III/0056 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Ke Břvům – vlevo Hostivická a dále po pravidelné trase.

Směr „Praha, Zličín“

AO Hostivice, Ve Vilkách až „Sobín“ beze změny – přímo Hostivická – vpravo Ke Břvům – hranice hl. m. Prahy a Středočeského kraje – přímo silnice III/0056 – vlevo silnice III/00513 – vlevo silnice III/00513 – vlevo obchvat obce Chrášťany – na okružní křižovatkou druhým sjezdem silnice II/605 – přímo II/605 – hranice Středočeského kraje a hl. m. Prahy – přímo Na Radosti – vpravo Řevnická – vlevo vjezd do AO Zličín – vpravo AO Zličín – průjezd AO Zličín a dále po pravidelné trase.

 

ZASTÁVKY

 

Ruší se:

Halenkovská – v obou směrech

Starý Zličín – v obou směrech

Blatnická – v obou směrech

Valtická – v obou směrech

Sobín – pouze pro linku 164 výstupní, nástupní, manipulační

Sídliště Zličín – pouze pro linku 306 v obou směrech

 

Zřizuje se:

Depo Zličín – pro linky 306 a 957 – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 307

Chýně, Žitná – pro linky 306 a 957 – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 347

Hostivice, Břve – pro linky 306 a 957 – obousměrně v pravidelných zastávkách linky 347

 

 

Dále v návrhu dopravního omezení v 1c. etapě dojde pouze k lokálnímu zúžení vozovky v křižovatce Hrozenkovská – Strojírenská, průjezd křižovatkou zůstane zachován.

 

V návrhu 1d. etapy dojde k uzavírce komunikace Hrozenkovská v úseku Strojírenská – Nedašovská. Jednosměrná objízdná trasa od křižovatky Hrozenkovská – Strojírenská je vedena po komunikacích Křivatcová – Vratičová. Objízdná trasa ve směru ze Zličína do Sobína je navržena po komunikacích Na Radosti – Plzeňská – Chýňská – U Chýně – Hostivická – Hájecká – Ke Břvům.

 

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpní závod Dopravní stavby