Tisková prohlášení - seznam

DEMOLICE PĚŠÍ LÁVKY PŘES ULICE OPATOVSKÁ A V JEZÍRKÁCH

Praha 10. 8. 2021 – Ve středu 11. srpna 2021 zahájí Technická správa komunikací (TSK) přípravné práce spojené s plánovanou demolicí lávky X583 Opatovská a navazující lávky X585 V Jezírkách. Tyto práce přinesou dopravní omezení včetně úplných uzavírek ulic Opatovská a V Jezírkách při samotné demolici, která proběhne o tomto a příštím víkendu. Kompletně by měly být práce hotové nejpozději do konce srpna 2021.

 

Lávky se nachází v zastavěné oblasti městské části Praha 11 – Chodov. Jedná se o odstranění souboru dvou přímo navazujících lávek pro pěší vedených přes ulici V Jezírkách, budovu pneuservisu a ulici Opatovská.

Soubor lávek nebude nahrazen novou stavbou, a to nejen na základě požadavku městské části Praha 11, ale i s ohledem na skutečnost, že lávky jsou prakticky nevyužívané a převedení pěších přes Opatovskou je již vyřešeno komfortnějším způsobem, tedy světelně řízeným přechodem pro chodce.

 

Dopravní omezení:

Uzavírky jsou rozděleny do 4 etap:

 

I. etapa, částečná uzavírka ul. Opatovská: od 11. 8. 2021, 22.00 hodin do 13. 8. 2021 (přípravné práce X583 Opatovská)

 

II. etapa, zahájení plné uzavírky ul. Opatovská, obousměrně: od 14. 8. 2021, 00.30 hodin do 16. 8. 2021, 04.00 hodin (demolice X583 Opatovská)

Obousměrná objízdná trasa: Chilská – Hviezdoslavova – U Modré školy

Informace o vedení autobusových linek naleznete na webu DPP: https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/10167

 

III. etapa, částečná uzavírka ul. Opatovská: od 16. 8. 2021, 04.00 hodin do 19. 8. 2021, 24.00 hodin (dokončovací práce X583 Opatovská)

 

IV. etapa, zahájení úplné uzavírky ul. V Jezírkách a Jeřábkova: od 20. 8. 2021, 20.00 hodin do 23. 8. 2021, 04.00 hodin (demolice druhé části lávky X585 V Jezírkách)

Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel přepravujících ZTP či ZTP/P bude umožněn.

Dále po dobu úplné uzavírky ul. V Jezírkách ve IV. etapě bude jeden pruh ul. Opatovská v každém směru využit pro vyparkovaná vozidla. Příjezd k OC Opatovská a prodejně Lidl zůstane otevřen, doprava bude řešena přejezdem přes střední dělicí pruh v ul. Opatovská.

 

Zhotovitel: Cirmon, s. r. o. 

 

Dopravní omezení MHD Opatovská: dočasná změna trasy a zastávek autobusů

https://www.dpp.cz/omezeni-a-mimoradne-udalosti/detail/10167