Tisková prohlášení - seznam

Bloková čištění se od září naplno vracejí do ulic

Od začátku září se opět naplno rozeběhnou bloková čištění pražských komunikací. „Přes léto byla intenzita čištění s ohledem na dovolené Pražanů minimální. Na sto procent začínáme v září a ve stejném tempu budeme pokračovat až do konce října,“ informoval Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hlavního města Prahy.

V první zářijový den vyrazí lidé i stroje na bloková čištění do ulic Prahy 2, 4, 5 a 8.

 Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt na internetových stránkách dopravního portálu TSK. „Uživatel si může zadat buď název ulice a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční, nebo naopak zadá konkrétní den a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou práce probíhat,“ vysvětlil Mrázek. Kromě internetových stránek TSK naleznou lidé informace o blokových čištění také přímo v ulicích metropole, kde bude sedm dní před plánovaným čištěním umístěna značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem.

 Odtah vozidel provádí Správa služeb Městské police hl. m. Prahy. Odtažená vozidla tak budou mířit na některé ze šesti odtahových parkovišť Správy služeb. Seznam parkovišť s přesným popisem jejich umístění, telefonickými kontakty i možností zjistit kam a zda vůbec bylo vozidlo odtaženo lze nalézt na webových stránkách Městské police www.mppraha.cz. Za odtah vozidla motorista zaplatí 1300 korun, za první den parkovného na odtahovém parkovišti 150 korun a za každý následující den pak 200 Kč.