Tisková prohlášení - seznam

Údržba mostu Y514 v Českobrodské ulici

2. října 2020 – Technická správa komunikací (TSK) začne v úterý 6. října 2020 s údržbovými pracemi na mostním objektu Y514 v Českobrodské ulici. Dopravní omezení bude realizováno v úseku ulic Na Táboře a Pokorného, MČ Praha 9.

Most mimoúrovňově převádí městskou komunikaci Českobrodská přes železniční trať. Délka nosné konstrukce mostu je 12 m, délka přemostění 10 m, celková šířka mostu 18,5 m a plocha nosné konstrukce mostu 222 m2. Práce na mostním objektu budou dlouhé 33 m.

 

Údržba mostního objektu obnáší opravu chodníkových říms, sanaci zábradelních zídek, nátěr zábradlí a opravy izolace kanálu pro vodovod tohoto objektu. Práce by měly skončit do konce tohoto roku.

 

 

Dopravní omezení:

 

Na mostě bude po dobu opravy severní římsy uzavřen krajní pruh, další dva pruhy v obou směrech zůstanou průjezdné v režimu 1+1, pěší doprava bude převedena po vyhrazeném pěším koridoru na vozovce.

Při opravě jižní římsy bude také uzavřen krajní pruh a další dva pruhy v obou směrech zůstanou průjezdné v režimu 1+1, pěší doprava bude převedena na protější severní chodník.

 

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik, s. r. o.