Tisková prohlášení - seznam

OD 20. SRPNA ZAČNOU OPRAVY NA KOMUNIKACI WILSONOVA VE SMĚRU DO HOLEŠOVIC

Praha 17. srpna 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí 20. srpna 2021 opravu vozovky ve Wilsonově ulici v úseku mezi křižovatkou s Vinohradskou ulicí až po křižovatku U Bulhara. V rámci této stavby rovněž dojde k výměně mostních závěrů a opravě podchodu P526 u Hlavního nádraží. Při opravách bude částečně omezený průjezd až do 17. listopadu 2021, ale při zachování dvou jízdních pruhů.

 

Jedná se o souvislou údržbu vozovky, kdy dojde k odfrézování asfaltového povrchu a následné pokládce nových asfaltových vrstev. Stávající trhliny se opraví, budou rektifikovány povrchové znaky a obnoví se dopravní značení. 

Stavba je dále koordinována s výměnou stávajících mostních závěrů a sanací s provedením nové izolace podchodu P526 – Hlavní nádraží.

 

 

Dopravní omezení:

Realizace stavebních prací proběhne po etapách, vždy při zachování dvou průjezdných jízdních pruhů ve směru do Holešovic. Druhá polovina komunikace bude bez omezení.

 

  • Etapa 1a – 20. 8. – 16. 9. (souvislá údržba Wilsonova, výměna mostních závěrů Wilsonova, podchod Hlavní nádraží)

 

  • Etapa 1b – 17. 9. – 1. 10. (souvislá údržba Wilsonova, výměna mostních závěrů Wilsonova, podchod Hlavní nádraží)

 

  • Etapa 1c – 2. 10. – 21. 10. (souvislá údržba Wilsonova, výměna mostních závěrů Wilsonova, podchod Hlavní nádraží)

 

  • Etapa 2b – 22. 10. – 2. 11. (souvislá údržba Wilsonova, výměna mostních závěrů Wilsonova)

 

  • Etapa 2a – 3. 11. – 17. 11. (souvislá údržba Wilsonova, výměna mostních závěrů Wilsonova)

 

Zhotovitel:

  • Souvislá údržba – STRABAG, a. s.
  • Výměna mostních závěrů – Santech alfa, s. r. o.
  • Oprava podchodu – Metrostav, a. s.