Tisková prohlášení - seznam

Oprava vozovky v ulici Cafourkova

V pondělí 13. května 2019 zahájí Technická správa komunikací stavební práce na nové dešťové kanalizaci a následně opraví vozovku v ulici Cafourkova, MČ Praha 8. V rámci koordinace s dalšími stavbami v okolí je oprava rozdělena na 2. etapy.

1. etapa začne v termínu od 13. 5. do 28. 6. 2019 celkovou uzavírkou úseku U Skalky, Cafourkova (za křižovatkou s ulicí Dolákova včetně křižovatky). Objízdná trasa je vedena přes ulici Dolákova, Kusého a Na Bendovce.

Následně od 2. 9. do 24. 9. 2019 proběhne 2. etapa opravy ul. Cafourkova. Objízdná trasa je plánována ulicemi Dolákova, U Skalky, K Farkám, U Pazderek a Bohnická.

Investor: Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
Zhotovitel: Porr, a.s.