Tisková prohlášení - seznam

Rekonstrukce Štefánikova mostu je v plném proudu

Štefánikův most, který byl v původní podobě postaven v letech 1865 až 1868, se v následujících měsících oblékne do nového kabátu. Jeho rekonstrukce začala 3. února a skončí v závěru srpna letošního roku. Po celou dobu bude most uzavřen pro automobilovou dopravu, tramvajový provoz i pro chodce. „Štefánikův most není od povodní v roce 2002 v dobré kondici. Proto jsme přistoupili k jeho celkové rekonstrukci,“ zdůraznil Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. města Prahy, jednoho z investorů stavby.

Opravou neprojde pouze samotný most, na kterém například kostky nahradí živičný povrh, ale také tramvajová trať na samotném mostě, kolejová křižovatka před Letenský tunelem či světelná signalizace na křižovatce Revoluční – Řásnovka.„Náklady na celý komplex staveb včetně přeložky sítí se vyšplhají na 390 miliónůmkorun,“ řekl Mrázek.

Na uzavírku Štefánikova mostu upozorňujímotoristy informační tabule, které jsou nainstalovány na hlavních příjezdových tazích dohlavního města. Objízdné trasy pro individuální dopravu po celou dobu rekonstrukce jsou vedeny do centra ulicí Veletržní a Bubenskou, z centra po nábřeží Ludvíka Svobody přes Čechův most a nábřežím E. Beneše. Informace o objízdných trasách tramvají jsou na webové stránce Dopravní hopodniku www.dp-praha.cz.


Základní údaje o stavbě

Místo stavby: Praha 1, Praha 7

Katastrální území: Staré Město, Nové Město,Holešovice

Investoři:

RTT - DP hl.m.Prahy, a.s

Most - TSK hl.m.Prahy

Inženýring: IDS, a.s

Projektanti:

RTT - Metroprojekt Praha

Most - SUDOP Praha., a.s

Zhotovitelé:

RTT – SSŽ a.s

Most – Sdružení PSVS a SSŽ

Termíny:

zahájení - 3.2.2007

dokončení - 22.8.2007
Celkové náklady: cca 390 mil. Kč

Historie Štefánikova mostu

Štefánikův most je jedenáctým mostem přes Vltavu na území města Prahy (počítáno po proudu řeky). V těchtomístech stával kdysi řetězový most FrantiškaJosefa I., vystavěný v letech 1865 - 68. Byl dlouhý 250 m a široký 10 m. Byl to řetězový most s visutou konstrukcí s krásně řešenými mostními věžemi. Říkalo se mu lidově most Eliščin, v roce 1919 dostal název po Milanu Rastislavu Štefánikovi,významnému astronomovi, letci a členu zahraniční Národní rady československé, zahynuvším při letecké havárii. Za protektorátu byl nazván po skladateli Leoši Janáčkovi (1940 - 45), po válceopět most Štefánikův. Přes svou modernizaci v 90. letech19. století, kdy byl změněn na most lanový, přestal vyhovovat rostoucím nárokům na dopravu zejména pro svou malou šířku. Tak byla v roce 1936 vypsána soutěž na most nový, zvítězil projekt, jehož autory byli ing. Oldřich Širec, arch. Vlastislav Hofman a prof. ing. dr.Václav Dašek. V letech 1941 - 42 byl vedle starého mostu postaven provizorní dřevěný, Pražany zvaný Dřevák, takže starý řetězový most mohl být demontován a odvezen do hutí na šrot. Na jeho místěv ose Revoluční třídy byl v letech 1949 - 51 postaven podle vítězného návrhu nový železobetonový most, nazvaný jménem komunistického politika a novináře Jana Švermy(Švermův most), který zahynul ve 2. světové válce při přechodu slovenských hor. Most vylehčené vzdušné konstrukce je tvořen třemi segmentovými oblouky o rozpětí 59 - 65 m. Při stavbě bylo poprvé použito skruží zocelových trubek. Délka mostu je 163 m, šířka24,4 m. Betonové návodní pilíře nesou světelné stožáry, mostní zábradlí je z ocelových hranolů, dlažba ze žulových kostek.Spolu se stavbou Letenského tunelu, uvedeného do provozu 1953, tvořil most stavební a komunikační celek.
U mostu na novoměstské straně byl v r. 1969 osazen pomník Jana Švermy od sochaře Antonína Nykla.Po téměř 50 letech po změně politických poměrů u nás se v roce 1997 vrátil název mostu k dřívějšímu pojmenování Štefánikův.Švermova socha přes původní rozhodnutí ji zde ponechat, nebyla podle vyjádření odborníků řemeslně ani umělecky zdařilá, a tak byla nakonec odstraněna v roce 1999.
(Zdroj:Pražská informační služba)