Tisková prohlášení - seznam

MODŘANSKÁ RAMPA NA JIŽNÍ SPOJKU SE DOČKÁ ROZŠÍŘENÍ - PŘESUNUTO NA ZÁŘÍ 2023

Praha 3. dubna 2023 – TATO STAVBA BYLA PŘESUNUTA NA ZÁŘÍ – Technická správa komunikací (TSK) zahájí 11. dubna 2023 stavební práce na odbočovacím pruhu z ulice Modřanská na Jižní spojku s cílem rozšíření a zvýšení kapacity při nájezdu na Jižní spojku z modřanské strany. Práce jsou naplánovány a koordinovány tak, aby byly ukončeny před zahájeném druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu.

V rámci prováděných stavebních prací dojde k rozšíření odbočovacího pruhu do stávající zeleně v šířce 4 m. Rozšíření proběhne na délku 40 m. Případná obnova asfaltových vrstev proběhne v nezbytně nutném rozsahu. Zároveň dojde k posunu jedné uliční vpusti k nově navržené obrubě s vyústěním do stávající přípojky.

Stavba bude zahájena dne 11. dubna 2023 a ukončena 6. května 2023. Po dobu probíhajících prací bude uzavřen pravý pomalý jízdní pruh ve směru do centra (od ulice Pikovická do odbočovacího pruhu na Jižní spojku). V ulici Modřanská před Pikovickou ul. dojde také k uzavření pravého pruhu v délce cca 50 m. Důvodem je jednodušší a plynulejší napojení autobusů MHD. Ulice Pikovická zůstane průjezdná s tím, že projíždějící vozidla se budou napojovat do levého jízdního pruhu.  Doprava bude v tomto úseku o délce cca 50 m vedena pouze jedním jízdním pruhem vlevo. Nájezd na Jižní spojku bude zachován po celou dobu realizace prací.

 

Zhotovitel: Sdružení společností PORR – SWIETELSKY – CHIC

https://opravujeme.to/action/1262/