Tisková prohlášení - seznam

Sklady jsou plné, stroje i lidé v pohotovosti, hlásí před zimou TSK

Sklady až po okraj naplněné posypovým materiálem, připravené stroje, lidé v pohotovosti, všechny systémy překontrolovány a v rozpočtu téměř čtyři sta miliónů korun. To je výsledek příprav Technické správy komunikací hlavního města Prahy na letošní zimní sezónu, která startuje 1. listopadu a skončí v poslední březnový den roku 2007.

„V tuto chvíli máme na skladech osm a půl tisíce tun posypové soli a 380 tun roztoku chloridu vápenatého,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí TSK. „Na příchod zimy jsme připraveni,“ zdůraznil.

 Hlavními smluvními partnery jsou společnosti Pražské služby, Ipodec – čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. Pro údržbu komunikací prvního pořadí má TSK k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 55 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy. „Pro případ kalamitní situace máme s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky,“ sdělil Mrázek.

 TSK disponuje varovným protinámrazovým systémem, který pracuje na základně informací z dvaceti meteostanic rozmístěných rovnoměrně po celém území Prahy. Z nich získává údaje o teplotě vzduchu, teplotě vozovky, vlhkosti, směru a rychlosti větru. „Na základě naměřených hodnot je systém schopen s předstihem upozornit na možnosti vzniku náledí,“ řekl Mrázek. Na šesti místech (Vysočanská estakáda, Wilsonova ulice nad křižovatkou Bulhar, nájezdová rampa na Barrandovský most z ulice K Barrandovu, přemostění Plzeňské ulice ze Strahovského tunelu do tunelu Mrázovka, Jižní spojka na mostu u Mitasky a estakáda Krejcárek) je možné automatické ošetření vozovky postřikem rozmrazovacího prostředku.

 TSK je zodpovědná za 2 288 kilometrů z více než tři a půl tisíce kilometrů komunikací na celém území metropole. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. „Na starosti máme také údržbu některých nemotoristických komunikací jako jsou chodníky či schodiště. Z celkového počtu se však jedná pouze o necelých deset procent,“ podotkl Mrázek. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti čtyři hodiny od výjezdu techniky. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

Zimní pneumatiky nutností

TSK upozorňuje motoristy, že i na území hlavního města by řidiči v zimním období měli jezdit se zimními pneumatikami. „Věříme, že řidiči budou zodpovědní a své automobily přezují. Sníží tím riziko pro sebe i pro své okolí,“ zdůraznil Mrázek.

Zimní pneumatiky řidič pozná podle toho, že mají označení M + S. Automobil by měl dostat zimní pneumatiky na všechna čtyři kola. Když se motorista přesto rozhodne, že pořídí jen dva zimní pláště, měl by je určitě dát na přední nápravu (bez ohledu na to, zda je poháněná, či nikoliv). Svou funkci plní zimní pneumatiky do čtyřmilimetrové hloubky dezénu. Potom ztrácejí specifické vlastnosti, a lze je tedy dál použít už jen jako letní pláště.

Základní údaje

komunikační síť na území hl. m. Prahy.................. 3 705 km

z toho ve správě TSK............................................. 2 288 km

ostatní správci......................................................... 1 418 km

 

komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:

motoristické komunikace I. pořadí........ 1 247 km (dvoupruh)

motoristické komunikace II. pořadí............................ 509 km

motoristické komunikace III. pořadí............................ 299 km

nemotoristické komunikace – chodníky..................... 289 km

schodiště a plochy.............................................. 312 000 m2

neudržované                                                              416 km

Vysvětlení základních pojmů

Komunikace zařazené do I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. U komunikací zařazených do I. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 4 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do II. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 12 hodin od výjezdu techniky.

Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

U komunikací zařazených do III. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru nejpozději do 48 hodin od výjezdu, avšak až po ošetření vozovek I. a II. pořadí.

Neudržované komunikace – místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti, dané vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky hl. m. Prahy č 35/1999 Sb. hl. m. Prahy.