Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI V PRŮMYSLOVÉ ULICI

Praha 9. června 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od úterý 15. června 2021 se stavebními pracemi na stávající opěrné stěně včetně rekonstrukce přilehlé vozovky a chodníků v ulici Průmyslová v úseku ulice Švehlova – hostivařská rampa a obratiště. Plánované dopravní omezení na ulici Průmyslová bude do 15. září 2021 a dokončení rekonstrukce v listopadu 2021. 

V rámci této stavby dojde k celoplošné sanaci stávající opěrné zdi podél obratiště tramvaje a v ulici Průmyslová. Nejprve bude provedena předúprava povrchu s odstraněním nesoudržných částí a degradované povrchové vrstvy, odbourání římsy na temeni zdi a demontáž zábradlí. Následně budou provedeny úpravy konstrukčních detailů spočívajících v provedení nového odvodnění rubové strany a v provedení nové úpravy dilatačních spár stěny. Také bude provedena nová železobetonová římsa včetně nového zádržného systému a provedení sanačního souvrství. Sjednocující nátěr bude nakonec opatřen výmalbou ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy tzv. „street-art“.

 

Dopravní omezení:

 

Od 15. 6. – 15. 9. 2021 bude automobilová doprava svedena v dotčeném úseku Průmyslové ulice do jednoho jízdního pruhu pro oba směry.

Kvůli opravě rampy dojde i ve vnější smyčce k omezení jednoho jízdního pruhu. Ve vnitřní smyčce budou vyhrazeny koridory pro chodce.

 

Ve stejném termín (15. 6. - 15. 9. 2021) dojde k úplné výluce tramvají z důvodu rekonstrukce tramvajové trati, proto byla naplánována i oprava těchto stěn v tomto termínu.

 

9/2021–11/2021 – práce budou probíhat v oblasti smyčky za provozu, pouze s drobným omezením pěších.

 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.