Tisková prohlášení - seznam

ÚPLNÉ NOČNÍ ÚZÁVĚRY TUNELOVÉHO KOMPLEXU BLANKA Z DŮVODU MYTÍ

Z důvodu mytí tunelů bude probíhat úplná noční uzávěra Brusnického a Dejvického tunelu od 31. 10. 2022 do 3. 11. 2022 vždy od 23:00 hod. do 05:00 hod. (tj. 3 noci). a noční uzávěra Bubenečského tunelu od 3. 11. 2022  do 6. 11. 2022 vždy od 23:00 hod.do 05:00 hod. (tj. 3 noci).

 

Objížďka Brusnického a Dejvického tunelu je vedena ulicemi: Patočkova, Milady Horákové.

Objížďka Bubenečského tunelu je vedena po trase: Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, U Výstaviště, Partyzánská, Trojský most.