Tisková prohlášení - seznam

V ULICI ŠTĚPÁNSKÁ PROBĚHNE OPRAVA VOZOVKY

Praha 12. srpna 2022 – V období od 15. srpna do 4. září 2022 provede Technická správa komunikací (TSK) opravu vozovky v části ulice Štěpánská, konkrétně v úseku mezi ulicemi Ječná a Žitná.

 

V rámci běžné údržby bude provedena oprava konstrukčních vrstev vozovky v tloušťce 10 cm, s následnou náhradou z živičného krytu.

Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách, přičemž dojde vždy k uzavření pouze poloviny vozovky a provoz zde bude jednosměrný.

Po dobu rekonstrukce bude zajištěna možnost vjezdu a výjezdu z přilehlých ulic Na Rybníčku a Malá Štěpánská a stejně tak i průchodu chodců po přechodech.

Objízdné trasy nejsou nařízeny.

 

Zhotovitel: STRABAG a.s.

  

https://opravujeme.to/action/1027/