Tisková prohlášení - seznam

MOST NA ZBRASLAVI JSME DOKONČILI V PŘEDSTIHU

Praha 11. prosince 2020 Technická správa komunikací (TSK) dokončila stavbu nového mostu na Zbraslavi o necelé dva měsíce dříve, než bylo původně v plánu. Rozsáhlé práce zahrnovaly demolici a stavbu nového mostu X 088 K Výtopně, který spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjízdnou rampou na komunikaci D4 (Strakonická).

„Most přes Strakonickou ve Zbraslavi vznikl při výstavbě rychlostní komunikace jako přípojka blízké zástavby se Strakonickou a léta jeho stav nikdo neřešil. Výstavbě nového mostu musela předcházet demolice toho původního. Spodní stavbu i nosnou konstrukci nešlo zachránit a oprava ekonomicky nedávala smysl. Postavili jsme proto nový. Veškeré práce jsme se snažili provést za maximálního možného provozu, abychom Strakonickou omezili co nejméně,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Vlastní demolice starého mostu probíhala od 11. listopadu 2019 do 7. ledna 2020. Samotné bourání nosné konstrukce trvalo pouhých osmnáct hodin, kdy musela být komunikace D4 (Strakonická) zcela uzavřena. Vybraným dodavatelem, který bourání provedl, byla společnost Doprastav.

Po úspěšném odstranění původního mostu byla zahájena výstavba mostu nového. Navrhovaná životnost konstrukce je sto let. Vybraným zhotovitelem stavby byla společnost OHL ŽS a projektantem společnost Pontex. Výstavba nového mostu byla zahájena 9. července 2020.

„K přemostění rychlostní komunikace byla navržena trámová předpjatá konstrukce o výšce 33,5 metru a šířce 9,6 metru bez středového pilíře. Spodní konstrukce se skládá ze základových pasů založených na pilotách. Nosná konstrukce je tvořena z pěti prefabrikovaných předpjatých železobetonových nosníků a železobetonové spřahující desky vyztužené ocelí,“ uvedla Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

Mostovka je na opěrách ukončena nízkými koncovými příčníky. Po obou stranách komunikace jsou železobetonové monolitické římsy s lícovými prefabrikáty. Na římsách je ocelové zábradlí o výšce 1,1 metru se svislou výplní. Dešťová kanalizace mostu je vyvedena do vývařiště s přepadem do odvodňovacího proužku rychlostní komunikace a následně uličními vpustmi do kanalizace.

„Naší prioritou bylo zajištění bezpečnosti prováděných prací při současném zachování provozu komunikace D4 Strakonická. Dopravní opatření byla přijímána tak, aby omezení provozu bylo co nejmenší. Přestože jsme se během stavby museli potýkat s mnohými omezeními vlivem pandemie covidu-19, podařilo se díky vysokému nasazení a spolupráci účastníků zkrátit dobu výstavby o měsíc,“ popisuje Roman Kocúrek, generální ředitel OHL ŽS.