Tisková prohlášení - seznam

KONČÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI HOROMĚŘICKÁ

Praha 11. listopadu 2021 – Díky skvělé koordinaci ukončí Technická správa komunikací (TSK) stavební práce v ulici Horoměřická, a s tím spojená dopravní omezení, již 17. listopadu 2021, tedy o dva týdny dříve oproti původnímu plánu. Během stavby došlo k rekonstrukci části komunikace, okružní křižovatky a stavbě nového silničního mostu. V příštím roce na tyto práce naváže oprava dalšího úseku komunikace a mostu.

 

Rekonstrukce mostu S071

V rámci této akce došlo k demolici stávajícího mostu, výstavbě mostu nového a k vyvolaným přeložkám stávajících inženýrských sítí. Nosná konstrukce mostu je železobetonová rámová o délce rámu 5 m. Součástí stavby je osazení zábradlí a svodidel. Rekonstrukce objízdné trasy byla provedena již v roce 2020.

 

Rekonstrukce komunikace a mostu S016

Hlavním předmětem akce je rekonstrukce komunikace včetně přilehlých chodníků. Součástí stavby je dále oprava odvodnění a obnova dopravního značení. Tento rok byl realizován úsek v délce 130 metrů od křižovatky s ul. Nebušická.

Samotná rekonstrukce mostu a zbylé části komunikace začne v roce 2022 po zimní přestávce.

 

BESIP Horoměřická – Nebušická

V Horoměřické ulici byla realizována okružní křižovatka o poloměru 11 m se středovým pojížděným ostrůvkem z kamenné dlažby o průměru 3 m. Na západním rameni, směr Nebušice, byl zřízen nový přechod pro chodce se středovým dělícím ostrůvkem. Tento přechod a stávající přechod na jižním rameni směrem na Veleslavín jsou nově přisvětleny. Dále bylo obnoveno veřejné osvětlení v rámci dotčeného území, a to výměnou dvou stožárů a jednoho svítidla. Čtyři uliční vpusti byly přesunuty, jedna nově zřízena a další zdvojená. Akce probíhala od srpna a práce byly ukončeny 7. října.