Tisková prohlášení - seznam

Novinka zimní údržby: Sníh z Karlova mostu se bude odvážet

Nový systém úklidu Karlova mostu je nejvýraznější změnou při zimní údržbě pražských komunikací v sezóně 2008/2009, která odstartuje 1. listopadu a skončí 31. března příštího roku.

„Na Karlově mostě, kde probíhá dlouhodobá rekonstrukce, jsme přistoupili k zásadní novince. Napadaný sníh budeme po jeho shrabání z mostu odvážet tak, aby tání nepůsobilo při opravě komplikace. Sníh bude mířit na náplavku Na Františku,“ řekl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která zimní údržbu v metropoli zajišťuje. „Na úklid Karlova mostu je vyčleněná speciální technika i určitý počet lidí na ruční čištění,“ dodal.

 

Sklady jsou plné

TSK má na začátku zimy ve skladech 8 500 tun posypové soli a 380 tun roztoku chloridu vápenatého. Kapacita skladů je tak zcela naplněna a v případě potřeby je TSK připravena dokoupit další posypový materiál. Na letošní zimní údržbu má TSK ve svém rozpočtu vyčleněnu částku 288 miliónů korun.

 

TSK je zodpovědná za 2 308 kilometrů z 3 815 kilometrů komunikací na celém území metropole. Oproti minulé zimě došlo k mírnému nárůstu udržovaných komunikací. Za zbytek jsou zodpovědní ostatní správci. „Na starosti máme také údržbu některých nemotoristických komunikací jako jsou chodníky či schodiště. Z celkového počtu se však jedná pouze o zhruba pět procent. Odpovědnost stále leží na majitelích či správcích přilehlých nemovitostí,“ uvedl Mrázek. V metropoli jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. U nejvýznamnějších dopravních tepen zařazených do I. pořadí má TSK ke zmírnění závad ve sjízdnosti 4 hodiny od výjezdu techniky. Na páteřních komunikacích označených jako I.a jsou to pak 2 hodiny. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací.

 

Hlavními smluvními partnery jsou společnosti Pražské služby, Ipodec – čisté město a Martin Javůrek – Eko-Patrol. Pro údržbu komunikací prvního pořadí má TSK k dispozici 69 sypačů a na komunikace druhého a třetího pořadí 55 strojů. Pro potřeby Integrovaného záchranného systému a Dopravního podniku jsou dále k dispozici 2 sypače. Problémy s navátým sněhem jsou připraveny řešit dvě sněhové frézy. Pro případ kalamitní situace má TSK s velkými stavebními společnostmi domluveno poskytnutí těžké techniky. Celkově je pro tento případ zajištěno 19 strojů.

 

Meteostanice dodají aktuální informace

Neocenitelným pomocníkem při zimní údržbě jsou stanice varovného systému, kterých má nyní TSK jednadvacet, z toho šest z nich je osazeno zařízením pro automatické ošetření vozovky rozmrazovacím postřikem. Ty jsou nainstalovány na nejkritičtějších místech jako jsou mostní konstrukce či výjezdu z tunelů.

Ze stanic varovného systému TSK získává údaje o teplotě vzduchu, teplotě vozovky, vlhkosti, směru a rychlosti větru. Na základě naměřených hodnot je systém schopen s předstihem upozornit na možnosti vzniku náledí.

 

 

Detailní informace o zimě na webu

Technická správa komunikací hl. města Prahy opět připravila pro zimní sezónu speciální aplikaci „Zimní údržba“. Odkaz je umístěn na webu společnosti www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce. Uživatelé jednoduše zjistí, zda je jejich ulice zařazena do systému zimní údržby. „Chceme tak zvýšit informovanost zejména motoristů o údržbě komunikací v metropoli v zimním období,“ podotkl Mrázek.

V sekci „vyhledat“ uživatel zadá jméno požadované ulice. Následně se mu objeví mapa s vybranou ulicí a jejím nejbližším okolím. Při kliknutí levým tlačítkem myši na danou komunikaci se zobrazí detailní informace o dodavatelské společnosti, druhu posypu a především zjistí do jakého pořadí je komunikace zařazena.

 

Základní údaje o komunikační síti

komunikační síť na území hl. m. Prahy.................. 3 815 km

z toho ve správě TSK............................................. 2 308 km

ostatní správci......................................................... 1 507 km

 

komunikační síť zařazená do zimní údržby zajišťované TSK:

motoristické komunikace I. pořadí........ 1 290 km (dvoupruh)

motoristické komunikace II. pořadí............................ 514 km

motoristické komunikace III. pořadí............................ 307 km

nemotoristické komunikace – chodníky..................... 289 km

schodiště a plochy.............................................. 312 000 m2

neudržované                                                              416 km

 

Seznam stanic varovného systému s automatickým postřikem

K Barrandovu - nájezdová rampa na Barrandovský most

Wilsonova - přemostění křižovatky Bulhar

Strahovský tunel - přemostění Plzeňské ulice směrem k tunelu Mrázovka

Jižní spojka – lanový most u Mitasky

Vysočanská estakáda

Estakáda Krejcárek

 

Seznam stanic varovného systému bez postřiku

Spořilov - 5. května

Uhříněves – Přátelství

Zličín – Řevnická

Strahovský tunel sever

Kyje – Českobrodská

Cínovecká

Lahovický most

Evropská

Novopacká

Vídeňská

Kamýcká

Slivenec – K Barrandovu

Strahovský tunel jih

Běchovice – Českobrodská

Čimická

 

Vysvětlení základních pojmů

Komunikace zařazené do I. pořadí – vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.  U komunikací zařazených do I.a pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 2 hodin od výjezdu techniky. U komunikací označených jako I.b pak do 4 hodin.

 

Komunikace zařazené do II. pořadí – zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace. Komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem. U komunikací zařazených do II. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru do 12 hodin od výjezdu techniky.

 

Komunikace zařazené do III. pořadí – ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí. Komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v chráněných krajinných oblastech a oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem.

U komunikací zařazených do III. pořadí je stanoven limit ke zmírnění závad ve sjízdnosti nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru nejpozději do 48 hodin od výjezdu, avšak až po ošetření vozovek I. a II. pořadí.

 

Neudržované komunikace – místní komunikace na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti, dané vyhláškou hl. m. Prahy č. 45/1997 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky hl. m. Prahy č 35/1999 Sb. hl. m. Prahy.