Tisková prohlášení - seznam

REKONSTRUKCE ULICE NA HUTÍCH

Praha 8. září 2021 – Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 13. září 2021 celkovou rekonstrukci ulice Na Hutích v úseku od ulice Národní obrany přes Dejvickou až po ulici Kafkova. Práce by v letošním roce měly skončit v průběhu listopadu 2021 a další úsek je naplánován na rok 2022.

 

Důvodem stavby je oprava vozovky ve špatném technickém stavu, místy poškozené podkladní vrstvy a chodník s provizorním asfaltovým krytem, který bude nově nahrazen drobnou mozaikovou dlažbou.  

 

Stavba je rozdělena do dvou etap:

 

I. etapa: úsek Národní obrany – Dejvická (r. 2021)

II. etapa: úsek Dejvická – Kafkova a levého chodníku v ulici Kafkova. Opraveny budou v části ulice s výjimkou dlážděné křižovatky s ulicí Dejvická (r. 2022).

 

Odvodnění vozovky zůstává beze změny, případně bude mírně výškově upraveno. Dále budou opraveny chodníky a vjezdy, upraven bude také způsob parkování a délky přechodů pro chodce. V úseku II. etapy, v roce 2022 (Dejvická – Kafkova) budou vysazeny stromy. 

 

Akce je koordinována s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. (akce vodovod Dejvická v 2022) a Pražskou plynárenskou distribucí, a. s. (plynovod).


Dopravního omezení:

Uzavírka části komunikace po jednotlivých etapách: 

 

I. etapa: úsek Národní obrany – Dejvická (13. 9. 2021 – 6. 10. 2021) uzavřen. Dále pak od 6. 10. 2021 - 22. 10. 2021 zúžení komunikace a jednosměrný provoz v části ul. Kafkova. 

Objízdná trasa není přímo určena, ale je vedena okolními ulicemi.

 

Předpoklad:

II. etapa: Dejvická – Kafkova (3/2022–6/2022)

 

Zhotovitel: Sdružení: PKB a. s. + ZNAKON a. s. + Froněk s. r. o.