Tisková prohlášení - seznam

Informace o dopravním opatření v ulici Modřanská u pilíře Barrandovského mostu

25. září 2020 – Od úterý 29. 9. do 23. 12. 2020 bude omezen provoz v ulici Modřanská v úseku pod Barrandovským mostem. Důvodem je zahájení 1. etapy rekonstrukce – sanace spodní stavby Barrandovského mostu.

 

Dopravní opatření:

První etapa se dopravy dotkne minimálně. Jedná se o částečné omezení jednoho jízdního pruhu v obou směrech.

  • Omezení bude pouze pod mostem na ul. Modřanská, režim 1+1.
  • Omezení a zábor poloviční šířky cyklostezky kolem pilíře.

 

Investorem této stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., zhotovitelem je spol. EUROVIA, a. s.