Tisková prohlášení - seznam

PRAHA ZKAPACITŇUJE TŘI DŮLEŽITÉ DOPRAVNÍ UZLY

Praha 26. srpna 2022 – Po několikaleté přípravě a vypořádání složitých majetkoprávních vztahů zahájila v pondělí 22. srpna 2022 Technická správa komunikací (TSK) práce související s vybudováním nové odpojovací rampy z Městského okruhu, konkrétně z jižní větve Jižní spojky, na ulici Rabakovská v Praze 15. Jedná se o dočasný sjezd do doby realizace Městského okruhu v této oblasti. Předpokládaný konec stavebních prací je naplánován na druhou polovinu října letošního roku.

„V pražské silniční dopravní síti neustále hledáme úzká hrdla a zkapacitňujeme dopravní uzly, aby řidičky a řidiči nemuseli zbytečně stát v kolonách. Momentálně pracujeme hned na třech takových místech. Vybudováním sjízdné rampy z Městského okruhu na ulici Rabakovská znatelně ulehčíme vytíženému sjezdu do ulice Průmyslová, který je již nyní na hraně své kapacity především pro nákladní dopravu směřující do průmyslové zóny v Hostivaři,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a dodává; „Není to jediná stavba, která zkapacitní úzké hrdlo na nadřazené komunikační síti metropole. Již od začátku srpna rekonstruujeme křižovatku Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které dojde ke zvýšení kapacity pro průjezd vozidel touto křižovatkou a zvýší se bezpečnost chodců. A v neposlední řadě připravujeme dostavbu nové větve na mimoúrovňové křižovatce Bucharova na Rozvadovskou spojku, což řidičům také velmi uleví.“

 

Rampa je navržena jako jednopruhová sjízdná rampa mimoúrovňového křížení Jižní spojky a ulice Rabakovská. Z důvodu nutnosti zachování dopravní obslužnosti oblasti bude rampa v úseku napojení na ulici Rabakovskou obousměrná s napojením na obslužné komunikace.

Na základě dopravně inženýrských podkladů se předpokládá, že za průměrný pracovní den jednosměrnou rampou pojede z Jižní spojky 2900 vozidel, z toho cca 230 vozidel nad 3,5t. Dopravní zátěže se na toto nové propojení přenesou ze dvou základních dopravních směrů. Jednak je to ze směru Jižní spojka – Průmyslová, kde vozidla ve směru Průmyslová JIH projíždějí dvěma silně zatíženými světelně řízenými křižovatkami před nájezdem na ulici Průmyslová. Další snížení dopravních intenzit se týká také Švehlovy ulice, která je sice řešena v základním uspořádání jako relativně kapacitní čtyřpruhová komunikace, nicméně procházející hustou obytnou zástavbou. Proto i zde je pozitivní dopad maximálně vítaný.

„Součástí stavebních prací bude i vybudování kompletního odvodnění komunikace. Počítáme také s úpravou stávajících chodníků a veřejného osvětlení. Stavební práce se dopravy na Jižní spojce prakticky nedotknou. Neplánujeme žádná zásadní omezení, řidiči musí pouze počítat s nájezdem a výjezdem vozidel ze stavby v ulici Rabakovská,“ doplnil Josef Richtr, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva TSK. 

Zhotovitel: PORR – SWIETELSKY – CHIC   (https://opravujeme.to/action/1010/)

Dalším důležitým zkapacitněním úzkého hrdla přetížené komunikační sítě je již probíhající rekonstrukce křižovatky Poděbradská – Průmyslová – Kbelská, díky které dojde ke zvýšení kapacity a bezpečnosti chodců i dopravy.

 

 

V rámci celkové rekonstrukce dojde k vybudování nových řadících pruhů na ul. Poděbradská, připojovacího pruhu v ul. Průmyslová a k přeložení tramvajových zastávek. Touto úpravou se zvýší kapacita této křižovat o další jízdní pruhy. Současně s tím bude obnoveno světelné signalizační zařízení (SSZ) a veřejné osvětlení, přeloženy inženýrské sítě a dojde k posunu dopravního portálu.

Pro zajištění větší bezpečnosti a komfortu chodců budou vybudovány nové bezbariérové přechody pro chodce.

Zhotovitel: BES s.r.o. (https://opravujeme.to/action/977/)

 

V průběhu září by měly začít i stavebné práce na Rozvadovské spojce, konkrétně na mimoúrovňové křižovatce (MÚK) Bucharova, kde vznikne nová rampa. TSK nyní připravuje výběr zhotovitele této akce.

 

 

Jedná se o novostavbu větve na stávající MÚK Bucharova, která je řešena jako dočasná do doby zahájení výstavby Radlické radiály. Délka nové větve je cca 160 m a součástí stavby je i odfrézování krytu vozovky na již realizované, ale neprovozované části Rozvadovské spojky, v délce cca 300 m. Kryt je navržen z asfaltového betonu.

 

Důvodem stavby MÚK Bucharova – nová větev, je zlepšení dopravních poměrů v křižovatce Bucharova x Pekařská, kde se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku (směr od Butovic) tvoří dopravní kolona a dochází k nepřehledné situaci, a to i ve směru přímém na Motol. Vypuštěním tohoto dopravního směru a jeho nahrazením „novou rampou“ pro napojení na Rozvadovskou spojku v křižovatce Nárožní x Bucharova, dojde ke zlepšení dopravních poměrů této oblasti a bezpečnosti, zejména pro cyklisty ve směru Butovice – Motol. 

FOTO mapy: www.uschovna.cz/zasilka/BSX5I639LKKHEWTP-AHU