Tisková prohlášení - seznam

Most v Kolovratech opět slouží motoristům

Zcela nový most přes železniční trať slouží od dnešního dne pro individuální i u dopravu v městské části Praha-Kolovraty. „Původní klenbový most nevyhovoval současným požadavkům silničního ani železničního provozu. Zároveň byl ve velmi špatném technickém stavu. Proto byl stržen a nahrazen novým jednopolovým deskovým mostem,“ uvedl Tomáš Mrázek, tiskový mluvčí Technické správy komunikací hl. města Prahy, investora stavby.
Stavební práce, které začaly v únoru letošního roku, TSK koordinovala se stavbou železničního koridoru na trati Praha – Strančice. V této souvislosti došlo k přeložkám inženýrských sítí a vodovodu. Součástí stavby jsou i opěrné zdi v ulicích K Říčanům a Nad Dvorem. Pěší se mohou na mostě těšit na nové chodníky ze zámkové dlažby.

Základní údaje o stavbě Kolovraty most přes ČD:
Zahájení stavby: 15. 2 . 2007
Ukončení stavby: 30. 9. 2007
Investor: TSK hl. m. Prahy
Zhotovitel: SSŽ, a. s.