Tisková prohlášení - seznam

TSK zahajuje bloková čištění pražských ulic

Technická správa komunikací hl. města Prahy startuje bloková čištění ulic – tedy komplexní strojní i ruční úklid vozovek spojený s případným odtahem automobilů. Dnem „D“ je tentokrát čtvrtek 2. dubna, kdy stroje a lidé zamíří do vybraných lokalit městských částí Praha 6, 8, 11, 14 a 15. „Intenzivní úklid bude probíhat až do začátku letních prázdnin. V červenci a srpnu tempo zvolníme, v plné síle se do ulic vrátíme opět na přelomu srpna a září. Bloková čištění pak skončí v závěru října,“ informoval tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek. TSK vyzývá motoristy, aby bedlivě sledovali dopravní značení přímo na komunikacích, informace na webových stránkách i v radničních listech příslušných městských částí. „Majitelům automobilů doporučujeme respektovat dopravní značení. Nám tím ulehčí práci. Sami se pak vyhnou případnému odtahu vozidla a následné finanční sankci,“ zdůraznil Mrázek. Podrobné informace o blokových čištěních v dané lokalitě lze nalézt na internetových stránkách TSK na adrese www.tsk-praha.cz přímo na hlavní stránce webu v odkazu „Čištění komunikací“. „Uživatel si může zadat buď název ulice a následně se objeví datum, kdy se blokové čištění uskuteční, nebo naopak zadá konkrétní den a zobrazí se všechny ulice, ve kterých budou práce probíhat,“ vysvětlil Mrázek. Data z webu však mají pouze informativní charakter, směrodatné je značení přímo v ulicích. Tam se značka zákaz zastavení s příslušným datem a časovým úsekem objeví sedm dní před plánovaným čištěním. Odtah vozidel provádí Správa služeb Městské police hl. m. Prahy. Odtažená vozidla tak budou mířit na některé odtahové parkoviště Správy služeb. Seznam parkovišť s přesným popisem jejich umístění, telefonickými kontakty i možností zjistit kam a zda vůbec bylo vozidlo odtaženo lze nalézt na webových stránkách Městské police www.mppraha.cz. Za odtah vozidla motorista zaplatí 1300 korun, za první den parkovného na odtahovém parkovišti 150 korun a za každý následující den pak 200 Kč