Tisková prohlášení - seznam

Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty

V úterý 19. září 2023 proběhla akce s názvem „Den dopravní výchovy pro chodce a cyklisty“, která se koná každoročně v rámci projektu Evropský týden mobility. Děti ze základních škol měly prostor ukázat své vědomosti a znalosti v oblasti bezpečnosti provozu.

Pro nejmenší bylo připraveno představení černého divadla s názvem „Pohádkový semafor“, ve kterém si děti zopakovaly přecházení na pozemních komunikacích a případné následky nesprávného chování. V rámci akce byla připravena různá stanoviště s úkoly. Po splnění všech stanovišť si děti vybraly malou odměnu ve formě bezpečnostních reflexních prvků.

Jedním ze stanoviště byla jízda po Dětském dopravním hřišti, kde si zopakovaly správné nasazení cyklistické přilby a pravidla silničního provozu. Ta si pak vyzkoušely i na jízdních kolech a koloběžkách za účasti příslušníků Policie České republiky. Dále zde byla i jízda zručnosti, která prověřila dovednosti žáků v ovládání jízdního kola, a to i v obtížnějších jízdních podmínkách. Jako další si vyzkoušely obrazové testy s nesprávným chováním na silnici či chodníku a znalost dopravních značek. Velkým přínosem pro děti byl i Český červený kříž, který si připravil ukázky první pomoci, a děti si tak mohly v praxi vyzkoušet resuscitaci zraněného.

Akce probíhala od 9:00 do 16:00 v areálu Muzea Policie České republiky a byla určena dětem prvního stupně základní školy.

Anotace:

Tři dětská divadelní představení zaměřená na bezpečnost chodců dětí „Pohádkový semafor“

Jízda po dětském dopravním hřišti za dozoru příslušníků Policie České republiky

Jízda zručnosti pro malé cyklisty

Stánek Českého červeného kříže s ukázkami možných zranění při cyklistice

Soutěže pro děti s dopravně výchovnou tematikou

Místo a čas akce:

Areál Muzea Policie České republiky, Ke Karlovu 1, Praha 2; od 9:00 do 16:00

(Začátky divadelních představení v 9:00, 10.30 a 14:00)

Zajištění:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., oddělení dopravních analýz a DI koordinace

Policie České republiky, oddělení prevence

Muzeum Policie České republiky

Český červený kříž

Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU