Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA KOMUNIKACE K ŽIŽKOVU V ÚSEKU OD SPOJOVACÍ AŽ PO AREÁL PRAŽSKÝCH SLUŽEB

V rámci oprav bude provedena výměna celé konstrukce vozovky včetně úpravy autobusové zastávky.
V lokálních úsecích dojde k vyrovnání, případně výměně obrub. Po opravě vpustí a kanalizačních přípojek a následné pokládce obrusné vrstvy bude provedena výšková úprava kanalizačních šachet a v celém úseku budou rektifikovány povrchové znaky inženýrských sítí.

 

Realizace stavebních prací bude rozdělena do 2 etap. Během jednotlivých etap bude uzavřena vždy polovina jízdního pruhu a provoz bude veden v režimu 1+1.

 

V první etapě (1a) se zahájí 18. 7. 2023 rekonstrukcí vozovky v úseku od křižovatky s ul. Spojovací směrem dolů k odbočce do areálu Pražských služeb. Tato etapa bude rozdělena na podetapy z důvodu zachování pravého odbočení z ulice Spojovací do ulice K Žižkovu (etapy 1b a 1c). V navazující etapě (2) budou stavební práce přesunuty do opačného směru, tj. směrem nahoru ke křižovatce s ul. Spojovací. Zde práce začnou až od 11. 9. 2023 z důvodu uklidnění dopravy a plynulý návrat do práce po letních prázdninách. Práce by měly být ukončeny 26. října 2023.

 

Termíny jednotlivých etap:

 

1a: 18. 7. 2023 – 14. 8. 2023

1b: 15. 8. 2023 – 10. 9. 2023

1c: 31. 8. 2023 – 1. 9. 2023

2: 11. 9. 2023 – 26. 10. 2023

 

Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.

opravujeme.to