Tisková prohlášení - seznam

P+R Rajská zahrada umožní noční a víkendové stání

Rada hl. m. Prahy dnes schválila provozní řád záchytného parkoviště P+R pro noční a víkendové stání a vzor smlouvy, kterou budou provozovatelé těchto parkovišť uzavírat se zájemci o parkování.

Návrh pilotního projektu využití záchytných parkovišť P + R projednala městská rada v červnu a pro ověření funkčnosti systému bylo vybráno parkoviště Rajská zahrada se zahájením provozu 1. září 2005.

„Nyní je připraven provozní řád parkoviště i smlouva pro uživatele, Technická správa komunikací hlavního města Prahy zajistila potřebné vybavení parkoviště a nic nebrání tomu, abychom projekt uvedli do života,“ řekl radní Radovan Šteiner.

Parkoviště P + R pro noční a víkendové stání je určeno pro osobní automobily, jejichž majitelé uzavřou s provozovatelem smlouvu a uhradí předplatné za parkování. Provozní doba v pracovních dnech bude od 18.00 do 7.00 hodin, respektive do 7.15 hodin s ohledem na teoretický případ opuštění parkoviště všech vozidel využívajících tento typ stání. Ve dnech pracovního klidu bude provoz nepřetržitý, tj. 24 hodin.

Předplatné pro noční a víkendové stání na dobu 30 dnů je stanoveno na 250 Kč, ostatní služby uhradí zákazníci podle provozního řádu a ceníku platného pro všechna záchytná parkoviště P+R na území hl. m. Prahy.

Na základě smlouvy s provozovatelem parkoviště a po zaplacení měsíčního předplatného dostane majitel vozidla čipovou kartu, která mu umožní vjezd a výjezd z parkoviště, které bude uzavřeno automatickou závorou.