Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A SANACE SVAHU V ULICI KOMOŘANSKÁ

Praha 6. října 2021 – Technická správa komunikací (TSK) naváže na přípravné práce, které probíhaly během září, a začne od pondělí 11. října 2021 (z technických důvodů se stavba odkládá na neurčito, datum bude upřesněno) s opravou opěrné zdi včetně sanace nestabilního svahu u komunikace Komořanská. Začátek opravovaného úseku je od křižovatky Komořanská x most Závodu míru x Břežanské údolí a končí zhruba 100 metrů před spojením ulic Závist x Komořanská. Stavební práce na hlavních konstrukcích opěrné zdi a vozovce by měly skončit do konce roku 2021 a poté pokračovat po zimní přestávce na druhé straně komunikace.

V rámci stavebních prací dojde k opravě stávající opěrné zdi v souhrnné délce 192 metrů. Oprava zdi je rozdělena na čtyři úseky, na kterých dojde k úpravě říms, chodníků a železobetonových mostovek, bude opraveno odvodnění a zpevňující piloty. Dále dojde k přeložce veřejného osvětlení a následně bude postaveno nové, definitivní veřejné osvětlení.

V rámci sanace svahu na Komořanské bude odstraněna náletová zeleň, očištěny skalní stěny a svah, dále budou odtěženy nestabilní části a bloky. Demontovány budou stávající záchytné ploty, které jsou nevyhovující a budou postaveny nové ocelové.

Návrh dopravního omezení:

Zúžení do jednoho průjezdného pruhu šířky 3 m, odděleného betonovými svodidly. Kyvadlová doprava bude řízena světly mimo dopravní špičku a v době špičky od 6:00 do 10:00 hodin a od 14:00 do 18:00 hodin bude řízena odpovědnou osobou stavby – regulovčíkem. 

Zhotovitel: POHL cz, a. s.