Tisková prohlášení - seznam

ZAČÍNÁ DALŠÍ ČÁST REKONSTRUKCE JABLOŇOVÉ ULICE

4. března 2021 –Technická správa komunikací (TSK) začne po zimní přestávce pracovat na poslední části rozsáhlé rekonstrukce Jabloňové ulice na území MČ Praha 10. Práce začnou v pondělí 8. března 2021 a ukončeny budou do 15. června 2021, jedná se o úsek V Korytech – Ostružinová.

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na jednotlivé podetapy a zahrnuje vybudování nové vozovky a parkovacích stání s asfaltovým povrchem, dále chodníků a chodníkových přejezdů, které budou z betonové dlažby.

Stavba je koordinována s dalšími investory – Pražská teplárenská, a. s., Pražská plynárenská distribuce, a. s., MHMP veřejné osvětlení.

Dopravní omezení:

Úplná uzávěra s objízdnými trasami dle jednotlivých podetap:

Úsek od ul. Ostružinová – vjezd do polikliniky (8.3.2021 – 30.4.2021)
Úplná uzávěra celého úseku bez možnosti vjezdu. Objízdná trasa pro MHD i individuální automobilovou dopravu bude vedena ulicemi V Korytech – Záběhlická – Práčská – Topolová.

Úsek vjezd do polikliniky – ul. V Korytech (1.5.2021 – 15.6.2021)
Úplná uzávěra celého úseku bez možnosti vjezdu. Objízdná trasa pro MHD i individuální automobilovou dopravu bude vedena ulicemi V Korytech – Záběhlická – Práčská – Topolová.

Zhotovitel: Porr, a. s.