Tisková prohlášení - seznam

V JINONICÍCH VYROSTE NOVÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ

Technická správa komunikací hl. m. Prahy zahájila výstavbu nové lávky pro pěší, která je situována v lokalitě Prahy 5 (MČ – Jinonice) na parcelách mezi ulicemi Radlická, U Trezorky, Klikatá a Peroutkova. Nová lávka bude sloužit pro převedení pěšího provozu od stanice metra Jinonice do nově budovaného areálu Waltrovky. První chodci se po lávce projdou na konci září 2017. 
 
„Konstrukce je navržena ve spolupráci s architektem a svým tvarem zapadne do řešení celé lokality, ale jejím největším přínosem je zlepšení dostupnosti a zvýšení bezpečnosti pěšího provozu, který bude oddělen od železničního a silničního provozu,“ uvedl náměstek pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek.
 
Chodník pro přístup na lávku směrem od Radlické ulice se bude skládat s částí, které budou napojeny na stávající chodník v ulici Puchmajerova a na stávající stezku pro pěší Do polí. Nová část chodníku bude tvořena vyrovnávacím schodištěm. K tomuto schodišti bude navazovat nová část chodníku až k opěře lávky. Nosná konstrukce je tvořena spojitou deskovou konstrukcí, která je uložena na kalotová ložiska a vrubové klouby. Opěry jsou železobetonové, založené hlubině.
Součástí projektu je i úprava veřejného osvětlení. 
 
Termín: 24.03. – 30.09.2017
Dopravní omezení: Částečné omezení komunikace