Tisková prohlášení - seznam

SPLÁCÍME DLUHY Z MINULOSTI, PRÁCE NEKONČÍ ANI S PŘÍCHODEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Praha 31. 8. 2021 Technická správa komunikací (TSK) je v polovině jedné z nejnáročnějších stavebních sezon za poslední roky. K 31. 8. ukončila již 62 významnějších stavebních akcí, přes čtyřicet stále probíhá a dalších minimálně šestnáct jich TSK plánuje zahájit v následujících měsících.

 

I přes technickou náročnost některých rekonstrukcí se daří plnit časové harmonogramy a plánovat dopravní omezení tak, aby jejich dopad na plynulost dopravy byl co nejmenší. U rozsáhlých rekonstrukcí se nejedná jen o opravu povrchu, ale místní mají i novou kanalizaci a vodovod, v ulici je nové veřejné osvětlení, vznikají bezbariérové přechody a zastávky MHD, na vhodných místech se vysazují stromy a lidé mohou někde využít také nový mobiliář. 

 

„Počet osobních aut v Praze vzrostl za posledních 10 let o třetinu. To se musí nutně projevit na situaci na silnicích, jejich zátěž je enormní. K opravám se proto tradičně využívají hlavně letní měsíce, kdy jsou Pražané na dovolených. Kvůli svému rozsahu ale budou opravy pokračovat i v září, řidiče proto žádáme o trpělivost, ale i zvýšenou obezřetnost hlavně v blízkosti škol, kde se bude pohybovat větší množství dětí,” řekl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

 

„Prahu jsme přebrali ve stavu, kdy dluh na její infrastruktuře činil neuvěřitelných 30 miliard korun. Musíme opravovat, jinak to nejde. Všechny rekonstrukce jsou pečlivě koordinované dopravními inženýry z Odboru pozemních komunikací a drah, se kterými plánujeme akce roky dopředu a je důvod, proč jsme se do toho museli letos opřít. Blíží se rekonstrukce Barrandovského mostu, jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen v České republice, a nemůžeme si dovolit, aby se někde stala havárie. Objízdné trasy musí být připravené na jednu z nejvýznamnějších rekonstrukcí, která Prahu čeká. Zlepšili jsme také informovanost Pražanů a vyvinuli aplikaci opravujeme.to, kde lidé najdou veškeré významné rekonstrukce s dopadem na dopravu, aby nikdo nebyl překvapený. I opozice má veškeré informace díky Výboru pro dopravu, který je každý měsíc, a všechny plánované akce se také posílají každý měsíc na městské části,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady TSK.

 

Již jsme ukončili

Proběhla oprava vozovky v Plzeňské a Podbělohorské ulici a jedna z posledních etap rekonstrukce vozovky na Štěrboholské spojce. V řadě případů se stavbařům podařilo dokončit práce v předstihu. V rámci běžné údržby jsme o čtyři dny dříve dokončili pokládku nízkohlučného povrchu v Patočkově ulici, o devět dní dříve byly dokončeny opravy povrchů na komunikaci Bucharova, a dokonce v měsíčním předstihu byly dokončeny práce na rekonstrukci vozovky, chodníku a autobusových zastávek v Mladoboleslavské ulici.

 

Stále pracujeme

Rozsáhlé rekonstrukce si vyžádají celou stavební sezonu a koordinaci prací více investorů. V roce 2021 zahájila TSK stavební sezonu již na přelomu února
a března a potrvá dle klimatických podmínek a charakteru prací až do konce roku. Příkladem takto rozsáhlých rekonstrukcí je pokračující revitalizace obvodu Karlova náměstí, rekonstrukce Koněvovy ulice, Prosecké, Hradešínské, Jaselské, Hrozenkovské nebo Branické, opravujeme opěrnou zeď na Průmyslové ulici a probíhá zkapacitnění křižovatky Karlická X Pod Klapicí. Stále probíhají také sanační práce na pilířích Barrandovského mostu, což je první část rozsáhlé rekonstrukce, která nás čeká v následujících letech.

 

„K nejvýznamnějším stavbám, zahájeným v roce 2021, patří rozšíření Strakonické od Dostihové ulice po Barrandovský most, kde vzniká nový, preferenční jízdní pruh pro MHD a IZS. Daří se rovněž naplňovat velmi ambiciosní harmonogram kompletní výměny povrchu v Kutnohorské ulici, která dle původního projektu měla být dokončena až v dalším roce, ale pokud budou dobré klimatické podmínky ukončíme ji ještě letos,“ dodává Jozef Sinčák, předseda představenstva a generální ředitel TSK.

 

V druhé polovině roku jsme zahájili další významné stavby, které probíhají například na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici ve směru do Holešovic,
a předlažďujeme povrch Hlávkova mostu. V koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, který zde vybuduje novou tramvajovou trať, dochází k výměně povrchu na nábřeží Edvarda Beneše a celá řada dalších oprav a rekonstrukcí.

 

Pracujeme i na mostech

Nezapomínáme ani na mosty, proto kompletně přestavujeme most Y502 v ulici Za Černým mostem přes železniční trať. Nový most roste v Horoměřické ulici (S071), v historickém centru metropole kompletně opravujeme a sanujeme most X651 na Národní třídě a nového zábradlí se dočká i Čechův most. Dále probíhá demolice stávajícího a výstavba nového mostu D009 v ulici Pod Útesy, opravujeme most X029 K Austisu přes D0 nebo most X696 Chilská mezi Chodovem a Šeberovem přes D1.

 

Co zahájíme v září a říjnu 2021

V první polovině září plánujeme zahájit práce na výstavbě nového P+R Hostivař 3 – sever, kde vznikne 78 nových parkovacích stání. Stavba bude zahájena
9. září a hotova by měla být do konce tohoto roku. Na nový povrch čeká Karlovarská, K ŽižkovuVeselská i Tupolevova ulice, které plánujeme zahájit v září, a modernizací projde orientační dopravní značení na ulici 5. května, na němž začneme pracovat již 6. září.