Tisková prohlášení - seznam

PŘERUŠENÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SCHOELLEROVA

Rekonstrukce komunikace Schoellerova musela být z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v předešlých dnech pozastavena. Bohužel nám klimatické podmínky nedovolily dokončit veškeré stavební úpravy tak, aby byla komunikace zdárně dokončena a puštěna do plného provozu. V současné době budou dosypány vyfrézované sanace komunikace recyklátem a bude probíhat každodenní kontrola pro případné opravy těchto míst. Komunikace bude od 16. 12. 2023 do jejího dokončení stále v režimu stavby, tedy vjezd povolen pouze rezidentům, kteří zde bydlí. Z důvodu bezpečnosti bude v rámci dopravně inženýrského opatření komunikace zaslepena, aby nedocházelo ke zkracování si trasy řidičům z okolí, a tedy možným škodním událostem. Dokončení prací proběhne co možná nejdříve až to klimatické podmínky dovolí a zhotovitel bude mít k dispozici veškerý materiál. Předpoklad pokračování prací je od 03/2024.

 

Na dokončení stavby je potřeba minimálně 16 pracovních dní, aby byly dodrženy veškeré technologické procesy realizace, což aktuální výhled počasí neumožňuje a zhotovitel by nemohl zaručit kvalitní provedení prací.