Tisková prohlášení - seznam

ÚDRŽBA MOSTU X525 V ULICI BYSTRÁ

30. března 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne od středy 7. dubna 2021 s pracemi na mostě X525, který převádí ulici Bystrá přes dálnici D10. Práce by měly skončit 15. června 2021.

 

Vzhledem k tomu, že stále probíhají jednání mezi TSK a ŘSD o budoucí podobě mostu, která musí respektovat záměr budoucího zkapacitnění D10, tak není možné provést demolici stávajícího mostu a postavit nový. TSK tedy z důvodu prodloužení životnosti mostního objektu před plánovanou kompletní rekonstrukcí provede v rámci běžné údržby podepření konstrukce.

 

Podepření je navrženo pomocí ocelových profilu a základů ze železobetonu. Nosná konstrukce bude podepřena v každém poli pomocí ocelových HEB profilů, kde každý z jedenácti prefabrikovaných nosníků nosné konstrukce mostu bude podélně samostatně podepřen. Podélné nosníky jsou navrženy tak, aby byl dodržen minimální průjezdný prostor dálnice výšky 4,95 m. Délka podélných nosníků bude 8 m v krajních polích a 14 m ve středních polích z důvodu přemostění dálnice D10. Podélné nosníky budou na koncích podepřeny příčnými nosníky, které budou roznášet zatížení rovnoměrně do ocelových věží.

 

Dopravní omezení:

Stavba bude provedena ve více etapách za částečného omezení tak, aby byl zachován provoz v obou směrech.

 

I. etapa: práce v krajních polích a v okolí podpěr P2 a P4. Předpokládaná doba výstavby je 14 dní. Provoz pod mostem na dálnici D10 bude přimknut ke střednímu dělícímu pásu tak, aby byla zajištěna bezpečnost dopravy.

 

II. etapa: práce ve středním dělícím páse u podpěry P3. Předpokládaná doba výstavby je opět 14 dní. Provoz pod mostem na dálnici D10 bude přimknut ke krajnici tak, aby byla zajištěna bezpečnost dopravy.

 

III. etapa: je rozdělena na dvě podetapy:

V první podetapě dojde k montáži nosníků nad pravým jízdním pásem dálnice. Práce budou probíhat v nočních hodinách za provozu 1+1 jenom v levém jízdním pásu dálnice, aby provoz přes den mohl být obnoven do režimu 2+2 v obou jízdních pásech dálnice.

 

Ve druhé podetapě dojde k montáži nosníků nad levým jízdním pásem dálnice.

Práce budou probíhat v nočních hodinách za provozu 1+1 jenom v pravém jízdním pásu dálnice, aby provoz přes den mohl být obnoven do režimu 2+2 v obou jízdních pásech dálnice.

 

Po dokončení prací bude provoz obnoven do zúženého režimu podle SO 190 – Dopravní opatření.

 

Zhotovitel: Hobst, a. s.