Tisková prohlášení - seznam

Z DŮVODU OPRAVY VOZOVKY V ULICI HOLBOVA BUDE OMEZEN PROVOZ PŘED NÁJEZDEM NA MAGISTRÁLU

Praha 3. července 2023 – Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí v úterý 11. července 2023 rekonstrukci komunikace Holbova v úseku od nábřeží Ludvíka Svobody k ulici Klimentská v Městské části Praha 1. Práce budou probíhat za částečné uzavírky vždy pro jeden jízdní směr.

V rámci rekonstrukce dojde k opravě konstrukčních vrstev vozovky v tl. 10 cm a následné náhradě z živičného krytu. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap: 11. - 20. července 2023 a 21. – 29. 7. 2023. Po dobu každé etapy bude vždy zcela uzavřen jeden jízdní směr. V uzavřených směrech jízdy je doprava vedena po objízdné trase.

Dopravní omezení a objízdné trasy:

1. etapa: 11. 7. – 20. 7. 2023 – uzavírka jízdního směru k nábřeží Ludvíka Svobody/Těšnovský tunel. V opačném směru bude zachován jednosměrný provoz.

Objízdná trasa směr Karlín: nábřeží Kapitána Jaroše – Štefánikův most – Lannova – Nové Mlýny – nábřeží Ludvíka Svobody.

2. etapa: 21. 7. – 29. 7. 2023 – uzavírka jízdního směru k magistrále. V opačném směru bude zachován jednosměrný provoz.

Objízdná trasa směr centrum/Pankrác: nábřeží Ludvíka Svobody – Nové Mlýny – Lannova – Štefánikův most – nábřeží Kapitána Jaroše.

Zhotovitel: PORR, a.s.

https://opravujeme.to/action/1422/