Tisková prohlášení - seznam

Zatěžovací zkoušky na Libeňském soumostí

Od neděle 13. března do pátku 18. března 2016 provedla Technická správa komunikací h. m. Prahy (TSK) unikátní zatěžovací zkoušky na inundačním mostě Libeňského soumostí. Od ranních hodin (4:30) je most zcela průjezdný, probíhá deinstalace měřicí linky a vyklizení lokality. Důvodem tohoto měření bylo prověření celkové statiky konstrukcí mostu, kvality a aktuálního stavu betonu a kloubů na inundačním mostě č. X – 656.

„Zatěžovací zkouška byla součástí další diagnostiky mostu, kterou jsem nechal zpracovat. Na základě výsledků Kloknerova ústavu ČVUT, který připraví podrobnou analýzu do konce května, bude jasné jak dále postupovat v přípravě rekonstrukce mostu a ukáže nám možnosti další zatížitelnosti. Pevně věřím, že nebude muset dojít k přerušení tramvajové dopravy,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu a evropské fondy Petr Dolínek (ČSSD).
 
„Celé měření bylo rozděleno do dvou částí, které komplexně diagnostikují stav tohoto mostu v různých scénářích. Po předběžném vyhodnocení postupu měření pak připravíme obdobné zkoušky na hlavním mostě přes řeku,“
dodává Ladislav Pivec, ředitel TSK.

1.část - Dynamická experimentální měření s budičem kmitů:  

Neděle (13.3.2016) a pondělí (14.3.2016) 
V denních hodinách proběhla instalace měřicí linky a potřebných čidel ve spodní části inundačního mostu. Na mostě se instaloval budič kmitů ve vozovce krajního pásu a bylo provedeno ladění vlastních kmitočtů. Poté začalo samotné měření všech naladěných tvarů kmitání v prvním a druhém obloukovém pásu. Další den se toto měření provedlo ve třetím a čtvrtém obloukovém pásu a nad všemi obloukovými pásy současně.

2.část - Statická experimentální měření se zatěžovacími vozidly:

Úterý (15.3.2016), středa (16.3.2016) a čtvrtek (17.3.2016)
V denních hodinách proběhla instalace měřicí linky a potřebných čidel ve spodní části mostu. Vlastní měření se uskutečnilo v době výluky od 20:00 do 4:30 hod po dobu tří nocí. Proběhla celá řada měření deformačních čar při přejezdech dvou vozidel o váze 40t v maximální rychlosti 5 km/hod. Tato rychlost je tak nízká, že je považována za statické zatížení. Další měření bylo při jednotlivých zatěžovacích stavech. První čtyři stavy byly měřeny s postupným najížděním v zatěžovacích stupních, které se provádělo najetím čtyř nákladních vozidel o váze 25t v různých scénářích a na různá místa.  Tato činnost se opakovala i v následujících dnech.