Tisková prohlášení - seznam

MODŘANSKÁ RAMPA SE DOČKÁ ROZŠÍŘENÍ

V rámci provádění stavebních prací dojde k rozšíření odbočovacího pruhu do stávající zeleně v šířce 4 m. Rozšíření proběhne na délku 40 m. Případná obnova asfaltových vrstev proběhne v nezbytně nutném rozsahu. Zároveň dojde k posunu jedné uliční vpusti k nově navržené obrubě s vyústěním do stávající přípojky.

Stavba bude zahájena dne 10. července 2023 a ukončena 8. srpna 2023. Po celou dobu bude uzavřen pravý pomalý jízdní pruh ve směru do centra (od ulice Pikovická – odbočovací pruh na Jižní spojku). Doprava bude v tomto úseku o délce cca 50 m vedena pouze jedním jízdním pruhem vlevo. Odbočení na Jižní spojku bude zachováno.

Zhotovitel: Sdružení společností PORR – SWIETELSKY – CHIC

https://opravujeme.to/action/1262/