Tisková prohlášení - seznam

Obnova světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulic Komunardů x Plynární x Ortenovo náměstí

19. října 2020 V úterý 20. října 2020 zahájí Technická správa komunikací (TSK) práce na křižovatce ulic Komunardů x Plynární x Ortenovo náměstí.

Součástí akce je obnova světelného signalizačního zařízení (SSZ – semaforu). Dojde také k úpravě a zúžení prostoru křižovatky, a tím k podstatnému zvýšení bezpečnosti přecházejících chodců a současně ke zvýšení kapacity křižovatky.

 

 

Prostorové změny křižovatky budou provedeny provizorně pomocí city bloků, dále budou instalovány antiparkovací sloupky a obnoveno vodorovné dopravní značení s integrací cykloopatření.

Uvedení obnoveného SSZ do plného provozu je plánováno do 20. listopadu 2020.

 

Dopravní omezení:

Omezení po etapách, tak aby byl daný úsek vždy průjezdný. Po dobu výstavby bude funkčnost částí SSZ co nejdéle zachována.

Termín realizace: 20.10.2020 - 20.11.2020

 

Zhotovitel: ELTODO