Tisková prohlášení - seznam

OPRAVA VOZOVKY V ULICI TROCNOVSKÁ A PRVNÍHO PLUKU

Praha, 10. listopadu 2021 – Technická správa komunikací (TSK) začne v pondělí 15. listopadu v ulici Trocnovská a části ulice Prvního pluku (úsek čerpací stanice UAN Florenc – Husitská) s výměnou stávajících dlažebních kostek ve vozovce za asfaltové souvrství. Práce by měly skončit do 5. prosince 2021. V následujícím roce 2022 dojde k obnově povrchu chodníků.

 

Komunikace je ve špatném technickém stavu a zejména v kopci pak dochází k jejímu vylamování a rozvolňování, což následně zhoršuje jízdní vlastnosti, bezpečnost a komfort.

V rámci stavby bude odstraněna stávající velká žilová dlažba, která je položena na komunikaci a bude nahrazena novým vozovkovým souvrstvím. Také dojde k hutnění podkladní vrstvy komunikace, opravě uličních vpustí a vyrovnání obrub.

Chodníky se v roce 2022 nově předláždí drobnou mozaikovou dlažbou a vyznačí se nové dopravní značení.

 

Návrh dopravního omezení:

Komunikace bude v termínu průjezdná pouze jednosměrně ve směru z Florence na Žižkov do ulice Husitská, druhý směr z Žižkova na Florenc povede po vyznačené objízdné trase:

1. etapa – ulice Trocnovská uzavřená od viaduktu levý jízdní pruh – Husitská.

  • Vjezd z ulice Prvního pluku směrem do kopce – možnost odbočit směrem doprava na Husitskou a dále pokračovat na Wilsonovu – Karlín – Koněvova
  • Z ulice Koněvova možnost jet pouze rovně po ulici Husitská (pravé odbočení do Trocnovské není možné) a dále pokračovat na Wilsonovu – Karlín
  • Z Husitské možnost pokračovat pouze po Koněvově

 

2. etapa – ulice Trocnovská uzavřená od viaduktu pravý jízdní pruh – Husitská

  • Vjezd z ulice Prvního pluku směrem do kopce pravým jízdním pruhem – možnost odbočit směrem doprava na Husitskou a dále pokračovat na Wilsonovu – Karlín – Koněvova
  • Z ulice Koněvova možnost jet pouze rovně do ulice Husitská (pravé odbočení do Trocnovské není možné) a dále pokračovat na Wilsonovu – Karlín
  • Z Husitské možnost pokračovat pouze po Koněvově

 

O víkendu 4.12. a 5. 12. 2021 je plánována kompletní uzavírka s vyznačenou objízdnou trasou.

 

Zhotovitel: SILNICE GROUP a. s.

https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/mapa-staveb?poi=6061a17708c8f4800ee67597